Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d2yy02s

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie godzinowym (H1): bilansem sesji jest podkreślenie faktu, iż rynkowi stale najbliżej do konsolidacji pomiędzy 2430 i 2400 pkt. Poranne wyjście nad szczyty, które w końcówce poprzedniego tygodnia gasiły popyt, okazało się pułapką wybicia z konsolidacji, za co rynek został ukarany spadkiem w rejon 2400 pkt. Jednak i tu kolejny raz dał o sobie znać znany z poprzedniego tygodnia schemat, w którym podaż gaśnie, gdy WIG20 zaczyna liczyć około 2400 pkt. Zamknięcie dnia na 2410 pkt. jest tego dobrym podkreśleniem. Pozostaje tylko pamiętać, iż na dziś porażki popytu w rejonie 2430 pkt. nie przekładają się na sukcesy podaży w rejonie 2400 pkt., a porażki niedźwiedzi na 2400 pkt. nie stają się bazą do skutecznego wybicia nad 2430 pkt. Wskaźnikowo patrząc, mocne cofnięcie w drugiej połowie sesji musiało przesunąć oscylatory na poziomy, które sprzyjają bykom i o poranku popyt ma szansę znów wykorzystać obronę 2400 pkt. do podtrzymania rynku w konsolidacji pomiędzy 2430 a 2400 pkt.

W układzie dziennym: walka na wąskiej półce z wykresu godzinowego zmienia się w kolejną odsłonę zamknięcia wykresu pomiędzy dwoma ramionami dużego trójkąta, który zostawia rynkowi coraz mniej miejsca na grę bez przesilenia. Niestety, formacja jest już mocno zaawansowana, co oznacza, iż dokonane wreszcie wybicie będzie miało niską wiarygodność techniczną. W efekcie, znów może okazać się, iż dryf w rejonie 2400 pkt. to nic więcej niż zawieszenie rynku na neutralnym poziomie w ramach konsolidacji pomiędzy 2500 a 2300 pkt. Mimo wszystko rynek wymusza czekanie na wybicie, które pozwoli na nowo policzyć się stronom rynku.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d2yy02s

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2446 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka, jeśli kurs poniżej 2415 (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie godzinowym (H1): poniedziałek był kolejną ciekawą sesją dla grających w oparciu o punkty zwrotne. Po neutralnym otwarciu i wyjściu poza H4 rynek zachęcił do gry na długo, ale wybicie okazało się pułapką. Szczęśliwie powrót pod H3 skończył się już lepiej dla pozycji krótkich, bo jeszcze przed końcem sesji można było z nawiązką odrobić stratę z kupionego wcześniej long breakout nad H4 i wyjść z rynku z zyskiem netto. Technicznie parząc poranne wybicie nad opór w rejonie 2434-2430 pkt. okazało się pułapką i rynek wrócił w rejon 2400 pkt. Bilans jest jednak neutralny. Sesja skończyła się nad rejonem 2400-2390 pkt., gdzie podaż wcześniej ponosiła porażki i ciągle nie ma wybicia. Odnotować jednak trzeba, iż układ coraz bardziej zmienia się w formację flagi, która czytania po fali spadkowej jest ostrzeżeniem przed kształtowaniem się środkowej części układu ruch/konsolidacja/ruch. Wybicie dołem zbuduje potencjał spadku w pobliże 2300 pkt. Na progu kolejnej sesji oscylatory sprzyjają jednak obronie
dolnego ograniczenia konsolidacji.

W układzie dziennym: zgodnie z zaleceniami strategii średniookresowej poniedziałek przyniósł kolejne z rzędu odwrócenie pozycji, co samo w sobie podkreśla dominację trendu bocznego na rynku. Teraz zalecenie strategii mechanicznej wskazuje pozycję krótką, gdy kurs poniżej 2415. Z punktu widzenia AT wykresy nie sygnalizują przesilenia. Zgrupowanie średnich Guppy’ego wskazuje, iż różnice pomiędzy wolnymi i szybkimi średnimi są coraz mniejsze, co wzmacnia tezę o trendzie bocznym na rynku. Na oscylatorach również nie widać położeń ekstremalnych, a spadające linie ADX/-DI mówią, iż przewaga podaż nie jest wcale tak oczywista. Analogicznie do wykresu indeksu bazowego rynek pochodnej zamyka się pomiędzy dwoma ramionami trójkąta i sam wymusza czekanie na wybicie. Niestety, również na wykresie kontraktu, kurs znalazł się w trzeciej części trójkąta i wiarygodność wybicia będzie wątpliwa.
W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2433 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2445 pkt.

d2yy02s

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Adam Stańczak
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34114/20141125_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d2yy02s

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d2yy02s
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2yy02s
d2yy02s