Trwa ładowanie...
d19ccbm

Arctic Paper ma optymistyczne oczekiwania co do poprawy wyników w 2016 r.

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Arctic Paper ma optymistyczne oczekiwania co do poprawy wyników w 2016 r., m.in. dzięki kontynuacji program poprawy efektywności; może też wprowadzić kolejne podwyżki cen, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Share
d19ccbm

"Poprawa osiągnięta w roku ubiegłym definitywnie będzie powtórzona w tym roku. Spodziewamy się, mimo tych założeń, które mamy, a one są bardzo ostrożne, optymistycznych wyników w 2016 r." - powiedziała członek zarządu i dyrektor finansowa Małgorzata Majewska-Śliwa podczas konferencji prasowej.

W ramach restrukturyzacji Arctic Paper planuje m.in. optymalizację w zakresie logistyki, a także zmiany organizacyjne. W ramach odrębnego projektu reorganizacją zostanie objęty zakład w Grycksbo, co powinno przynieść pełen efekt w 2017 r.

Grupa nie wyklucza osiągnięcia w tym roku 3 mld zł przychodów, ale oczekiwania są ostrożne.

"Przy tym tonażu brakuje na tylko 100 mln zł, ale to jeszcze dużo. To nie jest wykluczone, ale byłabym ostrożna" - powiedziała Majewska-Śliwa.

d19ccbm

Planowany na 2016 rok wolumen produkcji to 710 ton.

Arctic Paper wprowadziła w 2015 r. podwyżki cen swoich wyrobów i nie wyklucza możliwości kolejnych podwyżek w 2016 r.

"Co do zasady planujemy kolejne podwyżki, ale jest co do tego wątpliwość" - powiedział prezes Wolfgang Lübbert.

Podkreślił, że ostateczne decyzje co do podwyżek zależeć będą od warunków rynkowych, w szczególności od cen surowca.

d19ccbm

Arctic Paper odnotował 71,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2015 r. wobec 98,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata netto z działalności zaniechanej wyniosła 97,59 mln zł wobec 20,15 mln zł straty rok wcześniej. W efekcie strata netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) ogółem wyniosła 26,57 mln zł wobec 78,17 mln zł zysku netto rok wcześniej. Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniosła 71,26 mln zł wobec 50,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata netto z działalności zaniechanej obejmuje wyniki AP Mochenwangen i spółek utworzonych w celu nabycia Papierni. Ponieważ zarząd Arctic Paper poszukuje nabywcy dla Papierni, uznano jej działalność za niekontynuowaną i zgodnie z wymogami MSSF dokonano zmiany prezentacji w skonsolidowanym rachunku wyników za każdy prezentowany rok.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 900,46 mln zł w 2015 r. wobec 2 865,12 mln zł rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)

d19ccbm

Podziel się opinią

Share
d19ccbm
d19ccbm