Trwa ładowanie...
d3c3zb9
d3c3zb9
espi

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (24/2012)

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (24/2012)
Share
d3c3zb9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Armatury Kraków S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Armatury Kraków S.A, dokonała jednogłośnie, w trybie obiegowym, wyboru firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73, do wykonania: ? przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Armatury Kraków S.A. oraz przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Armatura; ? badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Armatury Kraków S.A. oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Armatura. Wybór podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych dokonany został przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, na podstawie par. 19 ust.2 pkt 13 Statutu Spółki. Prace, o których mowa powyżej wykonane zostaną za dwa kolejne lata obrotowe
kończące się odpowiednio w dniach 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2013 roku. Deloitte Audyt Sp. z o.o. przeprowadziła badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2010 roku a także jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony w dniu 30 czerwca 2011 roku. Ponadto Deloitte Audyt Sp. z o.o. przeprowadziła badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań Spółki za 2010 i 2011 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARMATURA KRAKÓW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-418 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zakopiańska 72
(ulica) (numer)
012 25 44 206 012 25 44 201
(telefon) (fax)
biuro@grupa-armatura.pl www.grupa-armatura.pl
(e-mail) (www)
675-000-13-20 351376420
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2012-06-12 Andrzej Tylko Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c3zb9

Podziel się opinią

Share
d3c3zb9
d3c3zb9