Trwa ładowanie...
ds5lmlm
espi

ARTNEWS - Sprzedaż galerii ?Abbey House Gallery? - aktualizacja informacji (82/2014) - EBI

ARTNEWS - Sprzedaż galerii ?Abbey House Gallery? - aktualizacja informacji (82/2014)
Share
ds5lmlm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 82 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż galerii ?Abbey House Gallery? - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu EBI nr 33/2014 z dnia 16 maja 2014 roku (Sprzedaż ?Abbey House Gallery?) oraz raportu EBI nr 71/2014 z dnia 22 września 2014 roku (Sprzedaż galerii ?Abbey House Gallery? - aktualizacja informacji), Zarząd Emitenta informuje, iż Ernst Hilger GmbH z siedzibą w Wiedniu podtrzymuje wolę sfinalizowania transakcji nabycia galerii ?Abbey House Gallery? na zasadach uzgodnionych w umowie zbycia galerii ?Abbey House Gallery? zawartej w dniu 15 maja 2014 roku pomiędzy Emitentem a Ernst Hilger GmbH. W szczególności Ernst Hilger GmbH podtrzymuje wolę nabycia galerii w zamian za cenę 2.000.000 zł oraz podtrzymuje zgodę na zarachowanie na poczet ceny nabycia ?Abbey House Gallery? kwoty 2.000.000 zł przekazanej Emitentowi w wykonaniu umowy z dnia 15 maja 2014 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że mając na uwadze interes Emitenta i jego akcjonariuszy, oraz uwzględniając głosy akcjonariuszy, Zarząd Emitenta podjął decyzję o zaproszeniu wszystkich zainteresowanych osób do składania
propozycji nabycia galerii ?Abbey House Gallery?. Decyzja wynika z chęci sprawdzenia szans na uzyskanie w zamian za obrazy wchodzące w skład galerii kwoty wyższej niż 2.000.000 zł. Zarząd Emitenta informuję, że Ernst Hilger GmbH wyraziła zgodę na przedłużenie terminu na uregulowanie sytuacji pomiędzy stronami związanej ze stanem prawnym galerii ?Abbey House Gallery? do dnia 31 grudnia 2014 roku. Załączniki: - Ogłoszenie o zaproszeniu do składania wstępnych propozycji nabycia dzieł sztuki - Regulamindotyczący postępowania w sprawie składania wstępnych propozycji nabycia dzieł sztuki - Lista Dzieł Sztuki Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Dziela_Sztuki-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Ogloszenie-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | Regulamin-1.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jakub Kokoszka Prezes Zarządu
Cezary Klimont Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ds5lmlm

Podziel się opinią

Share
ds5lmlm
ds5lmlm