Trwa ładowanie...
d2og71g

ASSECO CENTRAL EUROPE - Raport roczny R 2013

ASSECO CENTRAL EUROPE - Raport roczny R 2013

Share
d2og71g
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Sales revenues 148,711 129,419 35,315 31,009
Operating profit (loss) 25,797 24,724 6,126 5,924
Pre-tax profit (loss) 65,089 56,828 15,457 13,616
Net profit for the period reported 58,929 52,016 13,994 12,463
Net cash provided by (used in) operating activities 1,773 32,967 421 7,899
Net cash provided by (used in) investing activities 55,408 7,304 13,158 1,750
Net cash provided by (used in) financing activities (42,299) (58,935) (10,045) (14,121)
Increase (decrease) in cash and cash equivalents 14,882 (18,664) 3,534 (4,472)
Assets total 485,961 444,588 117,178 108,749
Non-current liabilities - - - -
Current liabilities 56,460 37,366 13,614 9,140
Shareholders' equity 429,501 407,222 103,564 99,609
Share capital 2,940 2,899 709 709
Number of shares 21,360,000 21,360,000 21,360,000 21,360,000
Earnings per share (in ZŁ/EUR) 2.76 2.44 0.66 0.58
Book value per share (in ZŁ/EUR) 20.11 19.06 4.85 4.66
Declared or paid dividends per share (in ZŁ/EUR) 1.98 2.70 0.47 0.66
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Asseco CE2013indiannualreport.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2og71g

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | EUR | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-04 | | | | | | | |
| | | ASSECO CENTRAL EUROPE a. s. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO CENTRAL EUROPE | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 821-09 | | Bratislava | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Trencianska | | 56/A | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +421 220 838 400 | | +421 220 838 444 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | investor@asseco-ce.com | | www.asseco.com/ce | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | . | | . | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Jozef Klein Chairman of the Board
2014-03-04 Radek Levíček Vice-chairman of the Board
2014-03-04 David Stoppani Member of the Board
2014-03-04 Marek Grác Member of the Board

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Rastislav Mordavský Head Accountant

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2og71g

Podziel się opinią

Share
d2og71g
d2og71g