Trwa ładowanie...
dm4u590

ASSECO POLAND - Informacja o zwiększeniu zaangażowania ING OFE w akcje Asseco Poland S.A. (1/2013)

ASSECO POLAND - Informacja o zwiększeniu zaangażowania ING OFE w akcje Asseco Poland S.A. (1/2013)

Share
dm4u590

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwiększeniu zaangażowania ING OFE w akcje Asseco Poland S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 r. wpłynęła do Spółki informacja od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego ("ING OFE"), że w wyniku zrealizowania w dniu 28 grudnia 2012 r. zamiany akcji Asseco Central Europe, a.s. na akcje Asseco Poland S.A., ING OFE stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed nabyciem akcji INF OFE posiadał 3.823.583 akcji Spółki, stanowiących 4,61% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 3.823.583 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,61% ogólnej liczby głosów. W dniu 3 stycznia 2013 r. na rachunku papierów wartościowych ING OFE znajdują się 4.502.682 akcje Spółki, co stanowi 5,42% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 4.502.682 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,42% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Zgodnie z §70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm4u590

| | | ASSECO Poland SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ASSECO POLAND | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-322 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Olchowa | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 17 888 55 55 | | 17 888 55 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@asseco.pl | | www.asseco.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-000-37-82 | | 010334578 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Marek Panek Wiceprezes Zarządu
2013-01-04 Gabriela Żukowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm4u590

Podziel się opinią

Share
dm4u590
dm4u590