Trwa ładowanie...
d4iw3af
espi

ASTRO - Spłata zobowiązań o istotnej wartości (38/2014) - EBI

ASTRO - Spłata zobowiązań o istotnej wartości (38/2014)
Share
d4iw3af
NEW CONNECT
Raport EBI nr 38 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-19
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Spłata zobowiązań o istotnej wartości
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w wyniku otrzymania środków finansowych pochodzących z unijnego dofinansowania (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.) Spółka dokonała spłaty istotnej części swoich zobowiązań. Zarząd pragnie wskazać, iż w całości spłacony został kredyt udzielony przez Alior Bank . Ponadto Emitent dokonał części spłaty zobowiązań z tytułu leasingu w kwocie 625.000 złotych, jak również części zobowiązań kredytu udzielonego przez Toyota Bank w kwocie 200.000 złotych. W ocenie Zarządu spłata wymienionych wyżej zobowiązań będzie miała pozytywny wpływ na sytuację finansową Spółki. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ryszard Krajewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4iw3af

Podziel się opinią

Share
d4iw3af
d4iw3af