Trwa ładowanie...
da00c12

ATC CARGO - Zawarcie przez ATC CARGO S.A. istotnej umowy z IKEA Supply AG (4/2015) - EBI

ATC CARGO - Zawarcie przez ATC CARGO S.A. istotnej umowy z IKEA Supply AG (4/2015)

Share
da00c12

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez ATC CARGO S.A. istotnej umowy z IKEA Supply AG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) z siedzibą w Gdyni informuje, że dnia 20 lutego 2015 roku powziął informację o podpisaniu przez IKEA SUPPLY AG aneksu do Ramowej umowy dotyczącej usług transportowych i innych powiązanych numer FA-30358-1. Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z kontynuacją współpracy z IKEA SUPPLY AG w zakresie świadczenia przez Emitenta usług transportowych dotyczących produktów IKEA SUPPLY AG lub innych towarów oraz innych usług zleconych przez IKEA SUPPLY AG. Aneks przedłuża okres obowiązywania Ramowej umowy z IKEA SUPPLY AG do 31 stycznia 2017 r. Emitent wskazuje, iż szacunkowy przychód ze współpracy z IKEA SUPPLY AG w dwuletnim okresie obowiązywania umowy, tj. do dnia 31 stycznia 2017 r., wyniesie ok. 34 mln złotych. Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Zarządu Spółki współpraca z IKEA SUPPLY AG będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w roku 2015 i 2016 poprzez spodziewany wzrost przychodów Emitenta. Podstawa
prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da00c12

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Artur Jadeszko Prezes Zarządu
Wiktor Bąk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da00c12

Podziel się opinią

Share
da00c12
da00c12