Trwa ładowanie...
d410uhw
d410uhw
espi

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Oprocentowanie obligacji serii BGK0517S007A (13/2014)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - Oprocentowanie obligacji serii BGK0517S007A (13/2014)
Share
d410uhw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Temat
Oprocentowanie obligacji serii BGK0517S007A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z kończącym się pierwszym okresem odsetkowym i rozpoczynającym się drugim okresem odsetkowym obligacji serii BGK0517S007A, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że oprocentowanie obligacji serii BGK0517S007A w drugim okresie odsetkowym wynosić będzie 2,34% w skali roku. Drugi okres odsetkowy dla wskazanej serii obligacji trwać będzie od dnia 19 listopada 2014 r. do dnia 19 maja 2015 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
2014-11-17 Subject: Interest rate on series BGK0517S007A bonds Current report No. 13/2014 Due to the ending first interest period and the commencing second interest period of the series BGK0517S007A bonds, Bank Gospodarstwa Krajowego hereby informs that the interest rate on the series BGK0517S007A bonds in the second interest period will be 2,34% per annum. The second interest period for the aforementioned series of bonds will run from 19 November 2014 to 19 May 2015.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
(pełna nazwa emitenta)
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-955 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 7
(ulica) (numer)
022/ 522 92 10 022/ 522 92 16
(telefon) (fax)
SekretariatDS@bgk.pl bgk.pl
(e-mail) (www)
525 00 12 372 000017319
(NIP) (REGON)
d410uhw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Mariusz Grab Dyrektor Zarządzający
2014-11-17 Izabela Klajnberg Naczelnik - Departament Skarbu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d410uhw

Podziel się opinią

Share
d410uhw
d410uhw