Trwa ładowanie...
d3r6lyr
espi
16-11-2010 17:39

BANK PEKAO SA - Odrzucenie apelacji od wyroku oddalającego powództwo o uchylenie uchwał Nr 5 i Nr...

BANK PEKAO SA - Odrzucenie apelacji od wyroku oddalającego powództwo o uchylenie uchwał Nr 5 i Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku (68/2010)

d3r6lyr
d3r6lyr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 68 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-16
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Odrzucenie apelacji od wyroku oddalającego powództwo o uchylenie uchwał Nr 5 i Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BankuPolska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 listopada 2010 roku o odrzuceniu apelacji akcjonariusza Banku od wyroku z dnia 22 stycznia 2010 roku oddalającego powództwo tego akcjonariusza o uchylenie uchwał Nr 5 i Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2007 oraz podziału zysku netto za rok 2007.Przedmiotowe postanowienie jest nieprawomocne.Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 68/2010: Rejected the appealagainst sentence dismissing the claim for repealing the resolution No 5and No 10 of the Bank’s Ordinary General Meeting of 23 April 2008TheManagement Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank”) hereby informsthat Bank received decision of the Circuit Court in Warsaw dated on 8November 2010 rejecting the appeal of the Bank’s shareholder against thesentence of 22 January 2010 dismissing the shareholder claim forrepealing resolutions No. 5 and No. 10 of the Ordinary ShareholdersMeeting of the Bank dated April 23, 2008 on approving the Bank’sfinancial statement for 2007 and distribution of net profit for 2007.Theobjective decision is invalid.Legal basis:§ 38 section 1 point10 of the Finance Minister’s Ordinance of 19 February 2009 re. currentand periodic reports published by the issuers of securities and therules of equal treatment of the information required by the laws ofnon-member states.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r6lyr

| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-000-68-41 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-16 Marian Ważyński Wiceprezes Zarządu Banku
2010-11-16 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy
2010-11-16 Wioletta Reimer Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r6lyr
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3r6lyr