Trwa ładowanie...
d3r65hz
espi

BBI ZENERIS NFI - Stanowisko Funduszu i OZEN Plus Sp. z o.o. na raport bieżący nr 92/2011 z dnia ...

BBI ZENERIS NFI - Stanowisko Funduszu i OZEN Plus Sp. z o.o. na raport bieżący nr 92/2011 z dnia 30.11.2011 r. spółki AWBUD S.A. (41/2011)
Share
d3r65hz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Funduszu i OZEN Plus Sp. z o.o. na raport bieżący nr 92/2011 z dnia 30.11.2011 r. spółki AWBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu Spółki AWBUD S.A. (AWBUD) nr 92/2011 z dnia 30.11.2011 r. BBI Zeneris NFI S.A. (Fundusz) przekazuje informację uzyskane od OZEN Plus sp. z o .o (OZEN) oraz własne stanowisko w sprawie w/w raportu AWBUD. W odniesieniu do stwierdzeń AWBUD SA zawartych w w/w raporcie "?..OZEN Plus (dawniej M-Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałczu), jako zamawiającym realizującym projekty inwestycyjne w ramach grupy spółek zależnych od BBI ZENERIS S.A. w Warszawie?". Fundusz pragnie poinformować, iż stwierdzenie, iż OZEN jest podmiotem realizującym projekty inwestycyjne w ramach grupy spółek zależnych od BBI ZENERIS jest nieprawdziwe ? OZEN jest spółką realizującą wyłącznie projekt: "Uruchomienie produkcji energii ekologicznych z odnawialnych źródeł energii" w Wałczu. Fundusz pragnie poinformować, iż nieprawdziwe jest twierdzenie, iż jego siedzibą jest Warszawa, Fundusz ma siedzibę w Poznaniu. Co do treści raportu odnoszącej się do roszczeń wobec OZEN, Fundusz informuje, iż OZEN uważa
roszczenia AWBUD za całkowicie bezzasadne. Fundusz informuje, iż OZEN przekazał informację, iż zamierza wystąpić do sądu z powództwem wobec AWBUD. Fundusz pragnie poinformować, iż stanowisko Funduszu i/lub OZEN dotyczące m.in. odstąpienia od umowy, żądania zapłaty kar umownych od AWBUD w kwocie 19.355.000 zł, bezskuteczności odstąpienia przez AWBUD od umowy, wypłaty gwarancji należytego wykonania umowy, zawarte było w raportach bieżących nr 7/2011, 10/2011 , 11/2011 i 18/2011. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFI Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-770 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 7
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@bbizeneris.pl www.bbizeneris.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Robert Bender Marek Perczyński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r65hz

Podziel się opinią

Share
d3r65hz
d3r65hz