Trwa ładowanie...
d1sig7l
espi

BERLING S.A. - Wypłata dywidendy przez spółkę Brling S.A. (9/2014)

BERLING S.A. - Wypłata dywidendy przez spółkę Brling S.A. (9/2014)
Share
d1sig7l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
BERLING S.A.
Temat
Wypłata dywidendy przez spółkę Brling S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Berling S.A. informuje, że w dniu 24.06.2014r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 30 groszy (słownie: trzydzieści groszy) na 1 akcję. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień walnego wynosi 17.550.200 sztuk. Kwota dywidendy 5.265.060 zł (pięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych). Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 10 lipca 2014r., natomiast terminem wypłaty dywidendy jest 30 lipca 2014r. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt. 7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-018 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Zgoda 5/8
(ulica) (numer)
(22) 727 84 97 (22) 736 28 99
(telefon) (fax)
investor@berling.pl www.berling.pl
(e-mail) (www)
522-005-97-42 010164538
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Hanna Berling Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1sig7l

Podziel się opinią

Share
d1sig7l
d1sig7l