Trwa ładowanie...
d1tze9z
espi

BOMI - Złożenie wniosku o ogłoszenie o publicznej, zamkniętej subskrypcji akcji serii P (17/2012)

BOMI - Złożenie wniosku o ogłoszenie o publicznej, zamkniętej subskrypcji akcji serii P (17/2012)
Share
d1tze9z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosku o ogłoszenie o publicznej, zamkniętej subskrypcji akcji serii P | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOMI S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że stosownie do postanowień uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2012 roku oraz zgodnie z art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 16 lutego 2012 roku Emitent złożył wniosek o publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zamkniętej subskrypcji Akcji Serii P, wyemitowanych na podstawie w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W tym samym dniu Zarząd podjął stosowną uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji zamkniętej i przydziału Akcji Serii P. Szczegółowe zasady subskrypcji i przydziału akcji serii P zostały opisane w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że subskrypcja Akcji Serii P nie jest związana z wprowadzeniem prawa poboru, jak również Akcji Serii P do obrotu na rynku zorganizowanym. Zamiarem Emitenta jest, aby Akcje Serii P zostały wprowadzone do obrotu dopiero po sporządzeniu, zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru
Finansowego oraz opublikowaniu właściwego, publicznego dokumentu informacyjnego. Akcjonariusze uczestniczący w zamkniętej subskrypcji Akcji Serii P i wykonujący w jej ramach prawo poboru muszą być zatem świadomi, że prawa poboru nie będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, zaś dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii P do tego obrotu nie będzie miało miejsca w najbliższym czasie. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ogłoszenie_MSiG.pdf | Treść ogłoszenia MSiG | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOMI SA
(pełna nazwa emitenta)
BOMI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-572 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gryfa Pomorskiego 71
(ulica) (numer)
058 6273460 058 6273461
(telefon) (fax)
biurozarzadu@bomi.pl www.bomi.pl
(e-mail) (www)
5931007159 190863162
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Witold Jesionowski Prezes Zarządu
2012-02-16 Marek Romanowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tze9z

Podziel się opinią

Share
d1tze9z
d1tze9z