Trwa ładowanie...
d3ll2xn
espi

BORYSZEW - Podpisanie Listu intencyjnego w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości (23/2014)

BORYSZEW - Podpisanie Listu intencyjnego w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości (23/2014)

Share
d3ll2xn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie Listu intencyjnego w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A.("Spółka"), informuje, iż w dniu 21 marca 2014r. Spółka podpisała List intencyjny z Udziałowcami Spółki Tensho Poland Corporation Spółka z o.o. z siedzibą w Ostaszewie (TPC), tj. Mitsui & Co. Limited, Tokio, Japan, Mitsui & Co. Deutschland, Düsseldorf, Germany, Tensho Electic Industries Co. Ltd., Tokio, Japan, Sanko Corp. Ltd., Tokio, Japan, w sprawie nabycia 80% udziałów Spółki. Przedmiotem Listu jest określenie zasad sprzedaży przez dotychczasowych udziałowców spółki TPC na rzecz Boryszew S.A. 136.000 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 68.000.000 złotych, stanowiących 80% kapitału zakładowego (z opcją zakupu pozostałych 34.000 udziałów stanowiących 20% kapitału zakładowego). Transakcja obejmuje zakup 80% udziałów za kwotę 1,6 mln euro oraz przejęcie przez Boryszew SA zadłużenia odsetkowego TPC za kwotę 9 mln euro, co razem stanowi 10,6 mln euro. Zgodnie z postanowieniami podpisanego Listu intencyjnego umowy sprzedaży Udziałów zostaną
zawarte odrębnie przez każdego z Udziałowców Szczegółowe warunki umów nabycia udziałów, które będą wiązać Strony, zostaną określone na podstawie przyjętych w Liście Intencyjnym postanowień. Powyższy List intencyjny nie stanowi zobowiązania Stron do zawarcia Umowy sprzedaży udziałów. TPC jest producentem wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym: - elementów dla przemysłu telewizyjnego (zarówno detale zewnętrzne, jak i detale montażowe wewnętrzne), - plastikowych części dla sektora motoryzacyjnego, - opakowań oraz innych produktów, mających szerokie zastosowanie w procesach logistyczno-spedycyjnych (palety plastikowe, kontenery, skrzynki oraz pojemniki) a także pojemniki na odpady medyczne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ll2xn

| | | Boryszew Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BORYSZEW | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-500 | | Sochaczew | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. 15 Sierpnia | | 106 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 46 863 02 01 | | 46 863 02 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | boryszew@boryszew.com.pl | | boryszew.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 837-000-06-34 | | 750010992 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ll2xn

Podziel się opinią

Share
d3ll2xn
d3ll2xn