Trwa ładowanie...
d3zla33
d3zla33
espi

BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (76/2014)

BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (76/2014)
Share
d3zla33

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziałów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 17 listopada 2014 do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj.), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, iż w wyniku zarejestrowania w dniu 27 października 2014 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału Boryszew S.A. Pan Roman Krzysztof Karkosik objął bezpośrednio 5.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, natomiast spółka od niego zależna Alchemia S.A. objęła 15.000.000 sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 złoty każda. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego zmienił się bezpośredni oraz pośredni, poprzez spółki zależne udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Boryszew S.A. Przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego ? 26 października 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 112.935.950 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 51,334% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki zależne 11.300.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowiło 5,13% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki zależne akcje uprawniały do 124.235.950 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 56,470% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. Na dzień 6 listopada 2014 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 117.885.590 sztuk akcji spółki Boryszew S.A., stanowiących 49,119% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 26.700.000 sztuk akcji spółki Boryszew S.A., stanowiących 11,125% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają do 144.585.590 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 60,244% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Boryszew S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
+48 22 658 65 68 +48 22 659 75 27
(telefon) (fax)
biuro@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zla33

Podziel się opinią

Share
d3zla33
d3zla33