Trwa ładowanie...
d3lfene

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Raport roczny R 2014

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d3lfene
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 172 622 155 308 41 246 36 954
Zysk (strata) ze sprzedaży 15 158 15 749 3 622 3 747
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 792 19 718 4 968 4 692
Zysk (strata) przed opodatkowania 21 496 20 969 5 136 4 989
Zysk (strata) netto 17 505 16 931 4 183 4 029
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 558 22 586 2 284 5 374
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 959 -15 905 -5 725 -3 784
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 529 -8 269 -1 560 -1 968
Przepływy pieniężne netto ? razem -20 930 -1 588 -5 001 -378
Aktywa/Pasywa razem 215 319 207 552 50 517 50 046
Aktywa trwałe 106 485 102 954 24 983 24 825
Aktywa obrotowe 108 834 104 598 25 534 25 221
Kapitał własny 178 313 165 712 41 835 39 958
Zobowiązania razem 37 006 41 840 8 682 10 088
Zobowiązania długoterminowe 16 366 18 058 3 840 4 354
Zobowiązania krótkoterminowe 20 640 23 782 4 842 5 734
Liczba akcji (tys. szt.) 9 808 9 808 9 808 9 808
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 1,79 1,72 0,42 0,44
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 18,18 16,9 4,27 4,29
Dane finansowe zostały przeliczone na walute EUR wg kursów: - kurs przeliczenia pozycji bilansu: 31.12.2014 - 4,2623; 31.12.2013 - 4,1472 - kurs przeliczenia pozycji Rzis oraz Rpp: 31.12.2014 - 4,1852; 31.12.2013 - 4,2027
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
BSC Drukarnia2014Raport_Jednostkowy.pdf BSC Raport Finansowy 2014 Jednostkowy
BSC Drukarnia2014SprawozdanieZarzaduJednostkowe.pdf BSC Sprawozdanie Zarządu 2014 Jednostkowe
ListPrezesaZarzadu2014Jednostkowy.pdf BSC List Prezesa Zarządu 2014 Jednostkowy
BSC_Drukarnia Opakowań_BSF2014opinia.pdf BSC Opinia Biegłego Rewidenta 2014 Jednostkowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3lfene

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-171 | | POZNAŃ | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ŻMIGRODZKA | | 37 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 867 60 61 | | +48 61 861 60 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@bsc-packaging.com | | www.bsc-packaging.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 779-20-76-889 | | 639627371 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | 4AUDYT Sp. z o.o. 60-538 Poznań, ul. Kościelna 18/4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Janusz Schwark Prezes Zarządu
2015-03-20 Arkadiusz Czysz Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Maria Świątkowska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3lfene

Podziel się opinią

Share
d3lfene
d3lfene