Trwa ładowanie...
d4c3zf0
d4c3zf0
espi

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (72/2013)

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (72/2013)
Share
d4c3zf0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 25.10.2013 roku wpłynęło do Spółki pismo od Pioneer Pekao Investment Management SA (dalej: PPIM), które działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm) zawiadamia o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,89 % całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Bumech S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Ponadto PPIM przekazał następujące informacje dotyczące wszystkich Klientów PPIM: ? Rodzaj zdarzenia - Sprzedaż akcji ? Data zdarzenia ? 21.10.2013 rok Stan posiadania przed zmianą udziału: ? Liczba posiadanych akcji ? 415 704 ? Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki - 5,004% ?
Liczba głosów z posiadanych akcji ? 415 704 ? Udział procentowy w liczbie głosów na WZ ? 5,004% Stan posiadania po zmianie udziału: ? Liczba posiadanych akcji ? 406 567 ? Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki ? 4,89% ? Liczba głosów z posiadanych akcji ? 406 567 ? Udział procentowy w liczbie głosów na WZ ? 4,89% PPIM wzmiankował również, że Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną powyżej liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki są wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM). Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektomaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2013-10-25 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c3zf0

Podziel się opinią

Share
d4c3zf0
d4c3zf0