Trwa ładowanie...

Całe życie produktu

Zarządzanie cyklem życia produktu nie wymaga wielkich zmian w przedsiębiorstwie, a wnosi do firmy wiele korzyści. Podstawową jest integracja wiedzy na temat wytwarzanych towarów. Product Lifecycle Management (PLM) to łączna nazwa rozwiązań informatycznych, które wspierają procesy występujące w trakcie całego cyklu życia produktu.
Share
Fabryka w Chinach
Fabryka w ChinachŹródło: AP, Fot: Kin Cheung
d4iw3af

Rozwiązanie informatyczne klasy PLM umożliwia wspomaganie prac i współpracę inżynierów, konstruktorów, technologów i menedżerów już od etapu pierwotnej koncepcji produktu, poprzez jego projektowanie, zarządzanie zmianą, fazę produkcji i kontrolę jakości produktu, a następnie obsługę i konserwację, aż do wycofania z użycia.

Jak twierdzą specjaliści z Siemens PLM Software, dedykowane rozwiązanie PLM ma swoje biznesowe uzasadnienie w firmach wykorzystujących system ERP, który jest tylko jednym z elementów zintegrowanego środowiska pracy. Każda firma zarządzająca dużą ilością danych i informacji, tworząca z każdym zrealizowanym projektem firmową bazę wiedzy, wprowadzająca w swoją działalność formalne procesy biznesowe stoi przed zadaniem wypracowania swojego rozwiązania PLM.

- Aplikacja klasy PLM może pełnić w przedsiębiorstwie produkcyjnym dwojakie funkcje. Z jednej strony wspiera wszelkie procesy związane z wytworzeniem produktu, z drugiej jest źródłem istotnych informacji dla systemu klasy ERP odpowiedzialnego za wszelkie funkcje zarządcze - wyjaśnia Mariusz Basan, menedżer ds. kontraktów BPSC. - ERP pełni w takim modelu rolę nadzorującą oraz zbierającą informacje produkcyjne. W stosowanym przez nas rozwiązaniu za procesy produkcyjne odpowiadają ściśle ze sobą powiązane rozwiązania PLM, ERP w obszarze harmonogramowania produkcji, MES oraz Gospodarka Narzędziowa. Dzięki temu mamy pewność, że zlecenie produkcyjne znajdzie swe odzwierciedlenie w koniecznej technologii, zostanie właściwie zaplanowane (zgodnie z zasobami produkcyjnymi) oraz optymalnie skalkulowane. Właśnie w takim układzie można mówić o optymalnym wykorzystaniu aplikacji klasy PLM.

d4iw3af

*Komponenty do wyboru *

Obecnie PLM jest wykorzystywane w coraz szerszej grupie przedsiębiorstw, poczynając od branży samochodowej, lotniczej, elektronicznej, maszynowej, aż po telekomunikację. Jako pierwsze nową technologię wprowadziły firmy z branży motoryzacyjnej i lotniczej (np. Fiat Auto Poland, Avio), które doceniły zalety szybkiej wymiany danych z międzynarodowymi oddziałami, jak również z poddostawcami. Stopniowo zaczynają ją również doceniać firmy rodzime, takie jak Stomil, Stomet. Prawie każdy międzynarodowy koncern mający w Polsce swoje oddziały stosuje w mniejszej czy większej skali rozwiązania PLM. Ale i polscy producenci coraz częściej stosują takie systemy.

- W sektorze górniczym można wymienić firmę KGHM Polska Miedź wykorzystującą rozwiązania z obszaru zarządzania projektami, gospodarki remontowej oraz zarządzania dokumentacją - informuje Wojciech Zając, ekspert w obszarze rozwiązań do zarządzania majątkiem technicznym przedsiębiorstwa w firmie SAP Polska. W branży paliwowej podobny zakres funkcjonalny wdrożyła firma PERN. Z kolei w branży energetycznej moduły remontowe i projektowe używane są w firmie Energa.

W zależności od branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo, wykorzystywane mogą być różne komponenty. Przykładowo można założyć, że przedsiębiorstwa budowlane i konstrukcyjne wykorzystywać będą przede wszystkim rozwiązania do zarządzania projektami i dokumentacją techniczną, zarządzanie gospodarką remontową oraz integrację z rozwiązaniami klasy CAD. Ale już firmy farmaceutyczne czy chemiczne mogą kłaść nacisk na wspomaganie procesów z obszaru zarządzania produktami niebezpiecznymi, bezpieczeństwem i higieną pracy czy ochroną środowiska. Wybór komponentów do wdrożenia może być zatem bardzo różny w zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki przedsiębiorstwa.

d4iw3af

*Podwójna oszczędność *

Systemy PLM pozwalają przede wszystkim znacznie zredukować czas wprowadzenia produktu na rynek (time to market).

- Bardzo istotnym czynnikiem jest możliwość integracji różnych obszarów przedsiębiorstwa w jeden spójny system, który umożliwia szybką wymianę informacji pomiędzy różnymi zespołami, a dla osób zarządzających daje skondensowaną informację o stanie realizacji projektów i zgodności produktów z założeniami - wyjaśnia Ireneusz Borowski, business development manager Poland firmy 3ds. - Kolejnym elementem jest ochrona wartości intelektualnych, szybki dostęp do informacji oraz poprawa komunikacji w organizacji, a także centralne repozytorium danych o produkcie. Innym elementem jest możliwość dokładnego określenia kosztów produktu na wczesnej fazie opracowywania produktu.

Rozwiązanie biznesowe PLM pozwala na rzeczywiste zarządzanie kosztami realizacji projektów. Jak twierdzą specjaliści z Siemens PLM Software, rozwiązanie PLM w ramach zintegrowanego środowiska obejmującego wstępne etapy projektu dostarcza narzędzia pozwalające na optymalizację ponad 70 proc. kosztów całego projektu na etapie ich definiowania.

d4iw3af

Pełny monitoring kosztów realizacji projektu zapewnia kontrolę budżetu projektu i zachowanie odpowiedniego profitu lub podjęcie stosowanych działań w momencie zagrożeń budżetowych. Rozwiązanie PLM oparte o mechanizmy wykorzystywania zgromadzonej bazy wiedzy pozwalają na skrócenie czasu o średnio 20 proc. na realizację standardowych projektów oraz średnio 40 proc. dla nowych projektów.

*Rewolucja bez rewolucji *

Zarządzanie według PLM nie wymaga żadnych zmian w funkcjonowaniu firmy, jest on naturalnym wsparciem procesów, które toczą się w każdej firmie.

- Żaden z inżynierów nie musi się zastanawiać, gdzie wyniki swojej pracy zapisać, kogo poinformować, ale również osoby, które np. zajmują się sprzedażą wyrobów czy też obsługą, mogą szybko znaleźć potrzebne informacje - twierdzi Ireneusz Borowski.

d4iw3af

Wykorzystanie rozwiązań informatycznych z obszaru PLM pozwala znacznie uprościć obsługę wielu procesów biznesowych, w które zaangażowani są pracownicy firmy, poczynając od technologów, poprzez inżynierów konstruktorów, kierowników projektów, pracowników działów utrzymania ruchu i innych.

Udrożniony obieg dokumentów, łatwiejszy do nich dostęp, możliwości pracy równoległej czy zapewnienie obsługi procesów zarządzania zmianami to tylko niektóre z usprawnień, jakie mogą być udziałem przedsiębiorstwa wykorzystującego rozwiązania PLM.

- W efekcie tych zmian można liczyć na zwiększenie czasu na wykonywanie np. prac koncepcyjnych czy redukcję części stanowisk wcześniej wykorzystywanych choćby do zbierania danych czy dystrybuowania dokumentów wśród różnych uczestników procesów - zauważa Wojciech Zając. -Należy zaznaczyć, że takie efekty nie zawsze są widoczne od razu po wdrożeniu. Niejednokrotnie musi minąć pewien czas niezbędny do opanowania w pełni nowego narzędzia informatycznego.

Według specjalistów, jeśli firma myśli o prawdziwym systemie PLM, to są to koszty zbliżone do dobrego rozwiązania ERP. Koszt może się wahać pomiędzy kilkadziesiąt tysięcy złotych a kilkaset czy też miliona złotych. Trudno mówić zarówno o średnich kosztach inwestycji czy o średnim czasie wdrożenia bez szczegółowego określenia jego zakresu.

W zależności od komponentów, które wybierzemy do wdrożenia, wysiłek finansowy i organizacyjny, jaki przedsiębiorstwo musi ponieść, może być bardzo różny. Wdrożenie może potrwać od kilku miesięcy przy implementacji kilku wybranych modułów do ponad roku przy szerszym zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym.

Marcin Złoch

d4iw3af

Podziel się opinią

Share
d4iw3af
d4iw3af