Trwa ładowanie...
d3x7fe5
espi

CD Projekt RED SA - Zmiana terminu obowiązywania udzielonych w ramach umowy cash poolingu poręcze...

CD Projekt RED SA - Zmiana terminu obowiązywania udzielonych w ramach umowy cash poolingu poręczeń wzajemnych spółek z grupy kapitałowej CD Projekt RED S.A. (71/2011)
Share
d3x7fe5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CD Projekt RED SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana terminu obowiązywania udzielonych w ramach umowy cash poolingu poręczeń wzajemnych spółek z grupy kapitałowej CD Projekt RED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 108/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku, Zarząd CD Projekt RED S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 ("Spółka", "CDPRED") informuje o zawarciu w dniu 1 grudnia 2011 roku aneksu ("Aneks") do umowy cash poolingu z dnia 9 lipca 2008 r., której celem jest konsolidacja rachunków bankowych spółek z grupy kapitałowej CDPRED ("Umowa"), zawartej pomiędzy RBS Bank (Polska) S.A. z siedzibą w Warszawie a spółkami z grupy kapitałowej CDPRED, w tym CD Projekt RED S.A. oraz jej spółkami zależnymi - CD Projekt Sp. z o.o., Porting House Sp. z o.o. oraz GoG Ltd. Na mocy podpisanego Aneksu, w związku ze zmianą terminu obowiązywania Umowy z dotychczasowego upływającego 20 grudnia 2011 roku na zawartą na czas nieoznaczony z możliwością rozwiązania z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, zmianie uległy terminy obowiązywania wzajemnych poręczeń oraz zabezpieczających je zastawów finansowych udzielanych w ramach grupy kapitałowej CDPRED, o
których spółka informowała w powołanym powyżej raporcie bieżącym nr 108/2010. Z dniem podpisania Aneksu, terminem do którego ustanawiane są powołane poręczenia oraz zastawy finansowe, jest data przypadająca na dzień upływu terminu 6 (sześciu) miesięcy od daty wygaśnięcia Umowy. Jednocześnie w ramach postanowień zawartego Aneksu, strony dokonały uaktualnienia struktury objętych umową spółek grupy kapitałowej CDPRED, w tym schematu wzajemnych poręczeń, co wynika z przeprowadzonych uprzednio zmian organizacyjnych w ramach grupy, o których Spółka informowała we wcześniejszych komunikatach (połączenie Spółki z spółkami zależnymi CDP Investment Sp. z o.o. oraz z CD Projekt Red Sp. z o.o.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CD Projekt RED SA
(pełna nazwa emitenta)
CD Projekt RED SA Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jagiellońska 74
(ulica) (numer)
022 375 77 00 022 375 77 10
(telefon) (fax)
korporacje@cdprojektred.com www.cdprojektred.com
(e-mail) (www)
734-28-67-148 492707333
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Piotr Nielubowicz Członek Zarządu
2011-12-01 Robert Wesołowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x7fe5

Podziel się opinią

Share
d3x7fe5
d3x7fe5