Trwa ładowanie...
d1b9wuu

Ceny mięsa wołowego do 2020 r. będą rosnąć o 2,4 proc. rocznie, wieprzowego o 0,1 proc. rocznie -

12.10. Warszawa (PAP) - Ceny mięs do 2020 roku będą rosnąć - wołowina o 2,4 proc. rocznie, a wieprzowina o 0,1 proc. rocznie - wynika z prognoz Agencji Rynku Rolnego. Do 2020 roku...

d1b9wuu
d1b9wuu

12.10. Warszawa (PAP) - Ceny mięs do 2020 roku będą rosnąć - wołowina o 2,4 proc. rocznie, a wieprzowina o 0,1 proc. rocznie - wynika z prognoz Agencji Rynku Rolnego. Do 2020 roku tempo wzrostu produkcji mięsa może wynosić 1,2 proc. rocznie - produkcja mięsa wołowego będzie spadać o 1,8 proc. rocznie, zaś produkcja mięsa drobiowego rosnąć będzie o 3 proc. rocznie. Produkcja mleka w 2020 spadnie do 11,7 mld ton.

"Po osiągnięciu 75-78 proc. średniej ceny referencyjnej w UE, ceny wołowiny w Polsce są stabilne. Przewiduje się, że tempo ich wzrostu do 2020 roku będzie wynosić 2,4 proc. w roku. Ceny te pozostaną na niższym poziomie niż w UE ze względu na niski udział w produkcji żywca wołowego z ras mięsnych" - napisano w prognozie Stanisława Stańko z SGGW, przygotowanej dla ARR.

"Przewiduje się, że do 2020 roku wzrost cen wieprzowiny będzie powolny (0,1 proc. rocznie). Wokół tendencji występować będą wahania cykliczne i sezonowe. (...) Do 2020 roku ceny drobiu mogą cechować się nieznaczną tendencją wzrostową" - dodano.

DO 2020 R. WZROST PRODUKCJI MIĘSA O 1,2 PROC. ROCZNIE

d1b9wuu

"Do 2020 roku tempo wzrostu produkcji mięsa może wynosić 1,2 proc. rocznie. W wolumenie produkcji mięso drobiowe nie tylko rekompensuje spadek produkcji wołowiny i baraniny, ale i przyczynia się do wzrostu produkcji mięsa ogółem" - napisano

Z prognozy wynika, że w następnych latach produkcja mięsa wołowego może się zmniejszać w tempie 1,8 proc. rocznie i osiągnąć w 2020 roku ok. 320 tys. ton.

"Takie kierunki zmian w produkcji oznaczają, że zmniejszy się skala eksportu mięsa wołowego, a tym samym i dodatnie saldo obrotów handlowych" - napisano.

Z prognozy wynika także, że w następnych latach tempo przyrostu produkcji mięsa drobiowego ulegnie dalszemu spowolnieniu. Do 2020 roku może ono wynosić 3 proc. rocznie.

d1b9wuu

"Produkcja wieprzowiny charakteryzuje się wahaniami cyklicznymi. Silne załamanie produkcji wystąpiło w 2009 roku. Produkcja wieprzowiny była niższa niż zapotrzebowanie krajowe. W efekcie Polska stała się importerem netto wieprzowiny. Do 2020 roku możliwy jest wzrost prowadzący do zmniejszenia ujemnego salda handlu zagranicznego mięsem wieprzowym" - napisano.

Przewiduje się, że w 2020 roku udział wieprzowiny w produkcji mięsa może wynieść 49,5 proc., mięsa drobiowego 43,1 proc., zaś wołowiny 7,4 proc.

POGŁOWIE BYDŁA BĘDZIE SPADAĆ

d1b9wuu

Z badania wynika, że w średnim okresie przewiduje się, że pogłowie bydła wykazywać będzie lekką tendencję spadkową.

"Tempo spadku pogłowia krów mlecznych szacuje się na 1,6 proc. rocznie (...) Uboje bydła mogą się zmniejszać o 2,1 proc. rocznie, cieląt o 1,9 proc. (...) Przewiduje się, że wystąpi spadkowa tendencja w eksporcie żywego bydła i cieląt" - napisano.

"Od 2005 roku zmniejsza się udział krów w pogłowiu. Przewiduje się, że w 2020 roku będzie on wynosił 39,4 proc. Zmiany w poziomie i strukturze pogłowia decydować będą o produkcji i podaży wołowiny oraz jej cenach" - dodano.

d1b9wuu

Przewiduje się, że w najbliższych latach kontynuowana będzie powolna odbudowa pogłowia trzody chlewnej i w 2020 roku pogłowie trzody może wynosić 17,0 mln szt. W następnych latach kontynuowany będzie powolny spadek pogłowia owiec.

PRODUKCJA MLEKA DO 2020 SPADNIE DO 11,7 MLD TON

Z badania wynika także, że tempo spadku liczby krów i produkcji mleka w Polsce będą wolniejsze.

"Produkcja może osiągnąć w 2020 roku 11,7 mld t, a liczba krów mlecznych 2,04 mln szt. Takie kierunki zmian oznaczają także zwiększenie towarowości produkcji mleka i zmniejszenie liczby gospodarstw prowadzących produkcję mleka" - napisano

d1b9wuu

"Przewiduje się, że skup mleka charakteryzować się będzie tendencją wzrostową o tempie 0,7 proc. rocznie, natomiast spożycie w gospodarstwie będzie zmniejszało się o 2,2 proc. w roku. Takie kierunki zmian powodować będą wzrost towarowości produkcji" - dodano.

W prognozie przyjęto założenia, że m.in. tempo wzrostu PKB w Polsce znajdować się będzie w przedziale 2,9-4,3 proc., stopa inflacji w przedziale 1,5-2,6 proc., kurs walutowy złoty/euro na stałym poziomie 4,072, zaś liczba ludności w Polsce spadnie o 2,3 proc. (PAP)

nik/ ana/

d1b9wuu
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1b9wuu