Trwa ładowanie...
dhtvk35
dhtvk35
espi

CIECH - Podwyższenie ratingu agencji Standard & Poor?s Ratings Services dla CIECH S.A. (71/2014)

CIECH - Podwyższenie ratingu agencji Standard & Poor?s Ratings Services dla CIECH S.A. (71/2014)
Share
dhtvk35
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Podwyższenie ratingu agencji Standard & Poor?s Ratings Services dla CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. (?Emitent?, "Spółka") informuje, że w dniu 17 listopada 2014 roku agencja ratingowa Standard & Poor?s Ratings Services poinformowała o opublikowaniu raportu, w którym z uwagi na jakość wyników Spółki oraz wzrost EBITDA, podnosi przyznany na zlecenie Spółki rating z ?B? na ?B+?, z perspektywą stabilną. O przyznaniu ratingu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku. O podtrzymaniu ratingu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku oraz w raporcie nr 13/2014 z dnia 14 maja 2014 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECH Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
022 6391000 022 6391451
(telefon) (fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.com www.ciechgroup.com
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhtvk35

Podziel się opinią

Share
dhtvk35
dhtvk35