Trwa ładowanie...
d1x4q3t
espi

COMPLEX S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. (4/2013)

COMPLEX S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. (4/2013)

Share
d1x4q3t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMPLEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w dniu 21 lutego 2013 roku otrzymał zwrotnie podpisany przez COMPLEX S.A. oraz dziewięć spółek Grupy Kapitałowej COMPLEX aneks z datą 19 lutego 2013 roku do umowy Wieloproduktowej z dnia 10 maja 2012 roku z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach , o której COMPLEX informował w raporcie bieżącym nr 21/2012 z dnia 11 maja 2012 roku. Zgodnie z aneksem w miejsce jednej spółki zależnej uczestniczącej w umowie tj. Zakłady Elektromaszynowe ? Elektronarzędzia CELMA S. A. wstąpiła inna spółka zależna tj. Fabryka Elektronarzędzi CELMA S.A. Podpisany aneks zmienił zabezpieczenie limitu kredytowego poprzez zwiększenie zastawu rejestrowego na zapasach towarów magazynowych należących do Grupy Kapitałowej COMPLEX z wartości minimalnej dotychczas wynoszącej 7.500.000 zł do wartości 17.500.000 zł oraz ustanowił nowe zabezpieczenie w postaci zastawów rejestrowych na maszynach i urządzeniach o wartości księgowej min. 500.000 zł. Wyżej wspomniane zabezpieczenie zostało ustanowione w
związku ze sprzedażą przez jedną ze spółek Grupy części nieruchomości stanowiącej dotychczasowe zabezpieczenie limitu kredytowego. Aneks ustanowił również dodatkowe zabezpieczenie w postaci poręczenia wg prawa cywilnego udzielonego przez spółkę zależną Zakłady Elektromaszynowe ? Elektronarzędzia CELMA S. A. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie ulegają istotnym zmianom. Kryterium uznania umowy kredytowej za znaczącą stanowi wartość umowy oraz wartość ustanowionych zabezpieczeń przekraczające 10% kapitałów własnych COMPLEX S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x4q3t

| | | COMPLEX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMPLEX S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 93-281 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Edwarda Śmigłego Rydza | | 20 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 6777777 | | 042 6777841 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@cx.pl | | www.complexmetal.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7282610226 | | 100180654 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Michał Nowacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x4q3t

Podziel się opinią

Share
d1x4q3t
d1x4q3t