Trwa ładowanie...
drc5bn7
espi

CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o zbyciu akcji (28/2012)

CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o zbyciu akcji (28/2012)

Share
drc5bn7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-26
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Informacja o zbyciu akcji
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 listopada 2012 r. Spółka otrzymała od osoby pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki, informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu sprzedaży 108.490 (sto osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji Spółki. Transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym w formie transakcji zwykłych: - w dniu 20 listopada 2012 r. : transakcja sprzedaży 33.800 akcji Spółki po średniej cenie 15,78 zł za akcję; - w dniu 21 listopada 2012 r. : transakcja sprzedaży 74.690 akcji Spółki po średniej cenie 15,79 zł za akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Information on sale of shares The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby informs that on November 26, 2012 the Company received from the person performing the function of the Member of the Management Board of the Company, the information provided under Article 160 Section 1 item 1 of the Act of July 29, 2005 on Trading in Financial Instruments (consolidated text: Dz. U. of 2010 No. 211, item 1384, as amended) regarding the sale of 108,490 (one hundred thousand four hundred ninety) shares of the Company. The transactions were executed on the regulated market, in a form of ordinary transactions: - on November 20, 2012: sale transaction of 33,800 shares at the average price of PLN 15.78 per share; - on November 21, 2012: sale transaction of 74,690 shares at the average price of PLN 15.79 per share.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drc5bn7

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-26 Dominik Libicki Prezes Zarządu Dominik Libicki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

drc5bn7

Podziel się opinią

Share
drc5bn7
drc5bn7