Trwa ładowanie...
d3el6vs

CYFROWY POLSAT S.A. - Pismo TiVi Foundation do Cyfrowego Polsatu w sprawie podmiotu dominującego ...

CYFROWY POLSAT S.A. - Pismo TiVi Foundation do Cyfrowego Polsatu w sprawie podmiotu dominującego TiVi Foundation (17/2014)

Share
d3el6vs
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-13
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Pismo TiVi Foundation do Cyfrowego Polsatu w sprawie podmiotu dominującego TiVi Foundation
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść doręczonego Spółce w dniu 13 marca 2014 r. pisma TiVi Foundation, będącej podmiotem dominującym wobec większościowego akcjonariusza Spółki, spółki Pola Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji, w sprawie statusu Pana Zygmunta Solorza-Żaka jako podmiotu dominującego wobec TiVi Foundation w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a tym jako samym podmiotu dominującego wobec Spółki za pośrednictwem Fundacji oraz spółki Pola Investments Ltd. Załącznik: treść pisma TiVi Foundation (w polskiej i angielskiej wersji językowej).
Załączniki
Plik Opis
TiVi Foundation_13.03.2014.pdf Pismo TiVi Foundation / TiVi Foundation's letter

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
TiVi Foundation’s letter to Cyfrowy Polsat regarding the dominant entity of TiVi Foundation The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby publishes the content of a letter delivered to the Company on 13 March 2014 from TiVi Foundation, a dominant entity of the Company’s majority shareholder Pola Investments Ltd. with its registered office in Nicosia. The letter refers to the status of Mr. Zygmunt Solorz-Żak as the entity dominant for TiVi Foundation, within the meaning of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies of 29 July 2005 (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), and therefore being a dominant entity for the Company, indirectly through the Foundation and Pola Investments Ltd. Attachment: contents of the letter from TiVi Foundation (in Polish and in English).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el6vs

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Dominik Libicki Prezes Zarządu Dominik Libicki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el6vs

Podziel się opinią

Share
d3el6vs
d3el6vs