Trwa ładowanie...
d413h7z

CYFROWY POLSAT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. ora...

CYFROWY POLSAT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (32/2010)

Share
d413h7z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 17 grudnia 2010 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.Porządek obrad:1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii H.8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii H.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii H.10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii H wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2010 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 grudnia 2010 roku.3. Uzasadnienie Zarządu do projektu Uchwały nr [11]w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która będzie przedmiotem obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 grudnia 2010 r.Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cyfrowypolsat.pl, podstronie Dla Inwestorów, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy?Materiały. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport bieżącynr322010załacznikOgłoszenieozwołaniuNWZ_pl.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2010 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący_nr322010załacznikprojektyuchwałpl.pdf | Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 grudnia 2010 roku. | | | | | | | | | |
| | Raport bieżącynr322010załacznik_Uzasadnienie _do_projektuuchwałynr11pl.pdf | Uzasadnienie Zarządu do projektu Uchwały nr [11]w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 grudnia 2010 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d413h7z

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | /22/ 356 6000 | | /22/ 356 6003 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Dominik Libicki Prezes Zarządu Dominik Libicki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d413h7z

Podziel się opinią

Share
d413h7z
d413h7z