Trwa ładowanie...
d3s88oo

DAYLI POLSKA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (5/2015) - EBI

DAYLI POLSKA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego (5/2015)

Share
d3s88oo

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Dayli Polska Sp. z o.o. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 6 lutego 2015 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające rejestrację w dniu 16 stycznia 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian umowy Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 8.327.800 zł (osiem milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset złotych) do kwoty 15.956.300 zł (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych), tj. o kwotę 7.628.500 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych), poprzez utworzenie 152.570 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały objęte zostały w ten sposób, że Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie, dotychczasowy wspólnik Spółki, objęła 137.313 (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzynaście)
spośród nowoutworzonych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 6.865.650 zł (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 6.865.650 zł (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), a drugi dotychczasowy wspólnik Dayli - spółka pod firmą: BB ROYAL HOLDING S.A. z siedzibą w Luksemburgu objęła 15.257 (piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) spośród nowoutworzonych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 762.850 zł (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 762.850 zł (siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3s88oo

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Anna Wierzbicka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3s88oo

Podziel się opinią

Share
d3s88oo
d3s88oo