Trwa ładowanie...
d14kiun

Debata PAP: pakiet klimatyczny UE 2030 - skutki dla energetyki

Wpływ nowych unijnych celów redukcji emisji CO2 na działalność i przyszłość polskich firm elektroenergetycznych to główny temat debaty PAP zatytułowanej "Pakiet klimatyczny UE 2030 - skutki dla energetyki", która odbędzie się w środę w Centrum Prasowym PAP.

Share
d14kiun

Uczestnicy debaty dyskutować będą o tym, jakie znaczenie polskiej branży energetycznej będą miały przyjęte podczas październikowego szczytu Unii Europejskiej założenia polityki klimatycznej na okres 2020-2030. Ustalono wówczas m.in., że do 2030 r. UE ograniczy emisję dwutlenku węgla o co najmniej 40 proc. w porównaniu do 1990 r. Wyznaczono też cel dla udziału produkcji ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w krajach Wspólnoty na poziomu co najmniej 27 proc. w 2030 r. Będzie on jednak wiążący tylko na poziomie całej Unii, nie zaś dla poszczególnych krajów członkowskich.

Dla polskiej gospodarki, a zwłaszcza sektora elektroenergetycznego, kluczowe znaczenie mają zapisy dotyczące nowego celu redukcji emisji, gdyż większość (ok. 90 proc.) energii elektrycznej wytwarzanej w naszym kraju pochodzi z węgla. Szczególnie istotna jest decyzja szczytu dająca możliwość mniej zamożnym państwom unijnym (w których PKB wynosi niej niż 60 proc. średniej UE, czyli m.in w Polsce) przekazania elektrowniom darmowych pozwoleń na emisję CO2. Ta grupa krajów będzie mogła skorzystać i podzielić między siebie także środki ze specjalnej rezerwy.

Uczestnicy środowej debaty w PAP ocenią możliwości realizacji tych założeń w praktyce. Opinie zarówno ekspertów jak polityków na ten temat były dotąd podzielone. Jedni uważali, że efekty szczytu odbiją się negatywnie na polskiej energetyce i gospodarce. Inni uznawali, że stronie rządowej udało się wynegocjować korzystne rozwiązania kompensacyjne czyli darmowe pozwolenia i rezerwę, a dzięki nim wpływ nowych regulacji i wysokiego celu redukcji emisji nie będzie tak niekorzystny. Wstępnie szacuje się, że Polska może otrzymać ok. 280 mln darmowych uprawnień, zaś ze środków otrzymanych przez nasz kraj z rezerwy będzie utworzony fundusz modernizacyjny dla energetyki.

d14kiun

Uczestnicy debaty dyskutować będą także szansach i warunkach uzyskania bezpłatnych pozwoleń na emisję, a także przewidywaniach co do ich wielkości (poziomu) i wartości. Odniosą się także do możliwości realnego wykorzystania przez Polskę funduszy z rezerwy specjalnej i sposobu ich przeznaczenia.

W czasie debaty omówiona zostanie także przyszłość europejskiego systemu handlu emisjami (ETS) i możliwe scenariusze jego rozwoju jak również prognozy cen uprawnień do emisji CO2, które dla firm branży energetycznej zmuszonych do ich zakupu będą niezwykle ważne. W ostatnim czasie ich ceny wzrosły do 7 euro za tonę.

Uczestnicy ocenią również wpływ nowych celów polityki klimatycznej do 2030 roku na ceny energii w Polsce. Gośćmi specjalnymi debaty będą wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Marcin Korolec oraz przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki w Sejmie RP Andrzej Czerwiński. Wezmą w niej także udział prezesi i przedstawiciele firm Tauron, PGE, Enea oraz DM Consus, jak również eksperci branży energetycznej.

Debata, zorganizowana w ramach projektu "Serwis PAP Energetyka Ekstra" ma charakter zamknięty można ją śledzić online w środę, 26 listopada w godz 14.00 -16.00 na stronie www.pap.pl

d14kiun

Podziel się opinią

Share
d14kiun
d14kiun