Trwa ładowanie...
d3mcm9p
d3mcm9p

Deficyt w obrotach bieżących w VI wyniósł 1.004 mln euro - NBP

11.08. Warszawa (PAP) - Deficyt w obrotach bieżących w czerwcu wyniósł 1.004 mln euro wobec 889 mln euro deficytu w maju i wobec 704,1 mln euro deficytu oczekiwanego przez...
Share
d3mcm9p

11.08. Warszawa (PAP) - Deficyt w obrotach bieżących w czerwcu wyniósł 1.004 mln euro wobec 889 mln euro deficytu w maju i wobec 704,1 mln euro deficytu oczekiwanego przez ekonomistów - podał w środę NBP.

"W czerwcu 2010 r. ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 1.004 mln euro. Na jego wysokość wpłynęły: ujemne saldo dochodów (1.256 mln euro) i obrotów towarowych (287 mln euro) oraz dodatnie saldo usług (300 mln euro) i transferów bieżących (239 mln euro)" - napisał NBP w komentarzu.

W porównaniu z analogicznym miesiącem 2009 r. deficyt na rachunku bieżącym pogłębił się o 772 mln euro, co było wynikiem spadku dodatniego salda transferów bieżących i usług oraz wyższego ujemnego salda dochodów.

d3mcm9p

Eksport towarów, w czerwcu 2010 r., oszacowano na poziomie 10.656 mln euro, a import 10.943 mln euro.

"W porównaniu z danymi za czerwiec 2009 r. wartość eksportu towarów była wyższa o 2.372 mln euro, tj. o 28,6 proc., a import towarów zwiększył się o 2.380 mln euro, tj. o 27,8 proc. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 287 mln euro i było na podobnym poziomie jak w czerwcu 2009 r. (279 mln EUR)" - napisano.

Skumulowany eksport towarów w ostatnich dwunastu miesiącach wyniósł 110.707 mln euro, a import 114.437 mln euro. W porównaniu do poprzedniego okresu (lipiec 2008 - czerwiec 2009) eksport zwiększył się o 3.969 mln euro, tj. o 3,7 proc., natomiast import towarów zmniejszył się o 3.054 mln euro, tj. o 2,6 proc.).

Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 1.928 mln euro.

d3mcm9p

Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 715 mln euro.

"Złożyły się na nie: napływ netto środków, które zwiększyły kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (406 mln euro), dodatnie reinwestowane zyski (192 mln euro) oraz napływ netto środków w postaci dłużnych instrumentów finansowych (117 mln euro)" - napisano.

W czerwcu 2010 r. dodatnie saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło 668 mln euro.

"Nierezydenci zainwestowali netto w udziałowe papiery wartościowe 169 mln euro. W omawianym okresie napływ netto kapitału w dłużne papiery wartościowe emisji polskich podmiotów wyniósł 499 mln euro. Były to przede wszystkim inwestycje w obligacje Skarbu Państwa wyemitowane na rynek krajowy" - głosi komunikat.(PAP)

jba/ jtt/

d3mcm9p

Podziel się opinią

Share
d3mcm9p
d3mcm9p