Trwa ładowanie...
duayvo2
espi

DRUK-PAK S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji (2/2012)

DRUK-PAK S.A. - Ujawnienie stanu posiadania akcji (2/2012)

Share
duayvo2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DRUK-PAK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych DRUK-PAK S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 oraz art.87 ust 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymał w dniu 7 stycznia 2013 roku od PZU Asset Management S.A. zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji "Spółki". W wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013 roku niektórych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, liczba akcji "Spółki" w portfelach inwestycyjnych klientów zmniejszyła się o 414 608 akcji, a udział portfeli inwestycyjnych klientów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu "Spółki" przekroczył w dół 5%. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 414 608 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 9,94% Liczba głosów z akcji: 414 608 Procentowy udział w ogólnej liczbie
głosów: 9,94% Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 0 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 0% Liczba głosów z akcji: 0 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0% Jednocześnie Zarząd" Spółki" na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 oraz art.87 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymał w dniu 7 stycznia 2013 roku od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji "Spółki". W wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013 roku umowy o zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management S.A., TFI PZU S.A. jest uprawniona do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu "Spółki" w imieniu Funduszy TFI PZU. Udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu "Spółki" nadal przekracza 5%. Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012: 414 608 Procentowy udział w kapitale
zakładowym Spółki: 9,94% Liczba głosów z akcji na dzień 31 grudnia 2012: 414608 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,94% Liczba akcji posiadanych na dzień 1 stycznia 2013: 414 608 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 9,94% Liczba głosów z akcji na dzień 1 stycznia 2013: 414 608 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 9,94% | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duayvo2

| | | DRUK-PAK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DRUK-PAK S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 87-700 | | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | WYSPIAŃSKIEGO | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (54) 282 82 00 | | +48 (54) 282 82 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Marek Kruczek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duayvo2

Podziel się opinią

Share
duayvo2
duayvo2