Trwa ładowanie...
d4ddyjv
espi

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie ...

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów (5/2013)
Share
d4ddyjv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DUDA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A ? zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 9 stycznia 2013 r., od Banku Zachodniego WBK SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Zawiadamiający) zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t. ze zm), zgodnie z którym Zawiadamiający zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Walnym Zgromadzeniu Emitenta powyżej 10%. Zwiększenie udziału, o którym mowa powyżej, nastąpiło wskutek nabycia w dniu 4 stycznia 2013 roku akcji Emitenta posiadanych przez Kredyt Bank SA, co nastąpiło w wyniku połączenia z Kredyt Bankiem SA ? sukcesja generalna (art. 494 Kodeksu spółek handlowych). Przed zwiększeniem udziału, o którym mowa powyżej, w posiadaniu Zawiadamiającego znajdowały się łącznie 697.982 akcje Emitenta, co stanowiło 0,25% udziału w kapitale zakładowym. Z akcji tych
przysługiwały 697.982 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Po zwiększeniu udziału, o którym mowa powyżej, Zawiadamiający posiada łącznie 29.227.486 akcji Emitenta, co stanowi 10,51% udziału w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługuje 29.227.486 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 10,51% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zawiadamiający poinformował również, iż w okresie najbliższych 12 miesięcy nie zamierza zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
DUDA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-699 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłobucka 25
(ulica) (numer)
022 319 94 00 022 319 94 01
(telefon) (fax)
duda@pkmduda.pl www.pkmduda.pl
(e-mail) (www)
699-17-81-489 411141076
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu
2013-01-10 Roman Miler wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ddyjv

Podziel się opinią

Share
d4ddyjv
d4ddyjv