Trwa ładowanie...
d2bif8a
espi

ELKOP - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki (13/2014)

ELKOP - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki (13/2014)
Share
d2bif8a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ELKOP S.A w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 03.03.2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 249/14 w przedmiocie wymiany ? scalenia ? akcji Spółki. W związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Emitenta zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.01.2014 r. z w dniu 17.03.2014.r dokonana zostanie wymiana dotychczasowych 106.002.204 (sto sześć milionów dwa tysiące dwieście cztery) akcji spółki Emitenta o wartości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy każda) oznaczonych kodem PLELKOP00013 na 15.143.172 (piętnaście milionów sto czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote i pięćdziesiąt groszy) każda. Dniem referencyjnym ustalony został dzień 06.03.2014 r. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść uchwały Zarządu KDPW z dnia 03.03.2014 r.
Załączniki
Plik Opis
Uchwała Zarządu KDPW nr 249_14 z dnia 03.03.2014r.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELKOP Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ELKOP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Józefa Maronia 44
(ulica) (numer)
(032) 246 24 71 032 246 20 88
(telefon) (fax)
biuro@elkop.pl www.elkop.pl
(e-mail) (www)
6270011620 272549956
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Jacek Koralewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bif8a

Podziel się opinią

Share
d2bif8a
d2bif8a