Trwa ładowanie...
d34qt37

EMPERIA - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. (1/2013)

EMPERIA - Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. (1/2013)

Share
d34qt37

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 4 stycznia 2013 roku spółki zależne Stokrotka Sp. z o.o. oraz Elpro Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wyemitowały obligacje krótkoterminowe z datą wykupu na 8 lutego 2013 roku, które zostały nabyte przez spółki z Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A.. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 239 mln zł, w tym: a)Stokrotka Sp. z o.o. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 89 mln zł, które zostały nabyte przez Emperia Holding S.A. b)Elpro Ekon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł, które zostały nabyte przez: ?Emperia Holding S.A. - wartość nominalna nabytych obligacji 97 mln zł; ?Infinite Sp. z o.o. - wartość nominalna nabytych obligacji 11 mln zł; ?P3 Ekon Sp. z o.o. S.k.a. - wartość nominalna nabytych obligacji 42 mln zł. Powyższe emisje zostały przeprowadzone w ramach zarządzania środkami pieniężnymi Grupy Kapitałowej Emperia Holding
S.A. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stawce WIBOR + marża. Jako kryterium uznania aktywów za aktywa o znaczącej wartości przyjęto przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34qt37

| | | EMPERIA HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EMPERIA | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-952 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mełgiewska | | 7-9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 746 36 92 | | 081 746 32 89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | tomasz.koszczan@emperia.pl | | www.emperia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-10-07-105 | | 430450457 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34qt37

Podziel się opinią

Share
d34qt37
d34qt37