Trwa ładowanie...
d4mnyp8

EMPERIA - Zawiadomienie o przekroczeniu 15% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. (...

EMPERIA - Zawiadomienie o przekroczeniu 15% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. (58/2012)

Share
d4mnyp8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMPERIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu 15% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia Holding S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2012 roku otrzymał zawiadomienie od ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o następującej treści: "Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 r, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w związku przejęciem ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty od OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zarządzane przez ALTUS TFI S.A. fundusze inwestycyjne osiągnęły udział w ogólnej liczbie głosów na WZA przekraczający 15%. W wyniku realizacji umowy o przejęciu zarządzania funduszem z dnia 5 listopada 2012 r., ALTUS TFI S.A. informuje, że w wyniku realizacji umowy przejął od OPOKI TFI S.A. zarządzanie funduszem ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Przed przejęciem funduszu ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty, fundusze zarządzane przez ALTUS TFI SA posiadały łącznie 959153 akcji, co daje 6,34 % w kapitale spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA. Po przejęciu funduszu ALTUS 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty fundusze zarządzane przez ALTUS TFI SA posiadają łącznie 2469909 akcji oraz 16,34% w kapitale spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA. ALTUS TFI S.A. nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy nabycia lub zbywania akcji Spółki w zależności od sytuacji rynkowej, informacji napływających ze Spółki oraz potrzeb portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnyp8

| | | EMPERIA HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EMPERIA | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-952 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mełgiewska | | 7-9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 746 36 92 | | 081 746 32 89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | tomasz.koszczan@emperia.pl | | www.emperia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-10-07-105 | | 430450457 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnyp8

Podziel się opinią

Share
d4mnyp8
d4mnyp8