Trwa ładowanie...
d27s78g

ENAP - Transakcje dokonane przez Członka Rady Nadzorczej (11/2014)

ENAP - Transakcje dokonane przez Członka Rady Nadzorczej (11/2014)

Share
d27s78g

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ENAP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcje dokonane przez Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 27 maja 2014 roku, powziął informację o dokonaniu transakcji nabycia akcji przez Członka Rady Nadzorczej mającego dostęp do informacji poufnych. Z otrzymanej informacji sporządzonej dnia 27 maja 2014 r. wynika, iż zostało: - nabytych 27.491 sztuk akcji: dnia 07.02.2014 r. zakupionych zostało 10 100 szt. akcji po cenie 1,00 zł dnia 10.02.2014 r. zakupionych zostało 3 672 szt. akcji po cenie 1,01zł dnia 22.04.2014 r. zakupionych zostało 5 400 szt. akcji po cenie 1,09 zł dnia 22.04.2014 r. zakupionych zostało 104 szt. akcji po cenie 1,08 zł dnia 23.04.2014 r. zakupionych zostało 5 040 szt. akcji po cenie 1,03 zł dnia 26.04.2014 r. zakupionych zostało 1 265 szt. akcji po cenie 1,03 zł dnia 26.04.2014 r. zakupionych zostało 1 910 szt. akcji po cenie 1,04 zł Przed w/w transakcjami stan posiadania wynosił 1 026 285 szt. akcji, co stanowiło 5,08 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i taki sam udział w kapitale
zakładowym emitenta. Obecnie Członek Rady Nadzorczej posiada 1 053 776 szt. akcji, co stanowi 5,22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i taki sam udział w kapitale zakładowym emitenta. Wszystkie transakcje zostały przeprowadzone na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27s78g

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERGOAPARATURA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENAP | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-273 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Generała K. Pułaskiego | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 728 54 92 | | 032 728 54 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | poczta@enap.com.pl | | www.enap.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340128707 | | 271169230 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27s78g

Podziel się opinią

Share
d27s78g
d27s78g