Trwa ładowanie...
d4m1n39

ERBUD S.A. - Podpisanie aneksu do umowy z dnia 23 sierpnia 2013r. na wykonanie kompleksowych robó...

ERBUD S.A. - Podpisanie aneksu do umowy z dnia 23 sierpnia 2013r. na wykonanie kompleksowych robót branży budowlanej dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Gawłowice, z2większającego wartość umowy o 3,2 mln zł. (8/2014)

Share
d4m1n39

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy z dnia 23 sierpnia 2013r. na wykonanie kompleksowych robót branży budowlanej dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Gawłowice, z2większającego wartość umowy o 3,2 mln zł. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Erbud S.A. informuje, ze w dniu 11 marca 2014r. Emitent zawarł z Grupa PEP ? Farma Wiatrowa 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 24/26, 02-526 Warszawa (Inwestor) aneks do umowy z dnia 23 sierpnia 2013r. ( której to umowie Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2013 w dniu 23 sierpnia 2013 roku)na wykonanie kompleksowych robót branży budowlanej w zakresie budowy fundamentów pod turbiny wiatrowe, przystosowania dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego, modernizacji dróg istniejących, budowy dróg serwisowych, platform montażowych dla potrzeb realizacji Farmy Wiatrowej Gawłowice, przedmiotem którego jest zmiana zakresu robót. Zawarcie aneksu skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia umownego o kwotę 3.264.130,68 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści 68/100) zł netto, tym samym całkowita wartość umowy wynosi 32.975.115,08 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto piętnaście 08/10) zł netto.
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. Emitent występuje w umowie jako Partner konsorcjum utworzonego wraz z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. siedzibą w Toruniu (Lider konsorcjum) ? spółką zależną w 94,27% od Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1n39

| | | ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ERBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 300A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 545-88-81 | | 022 545 88 82 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@erbud.pl | | www.erbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 879-017-22-53 | | 005728373 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m1n39

Podziel się opinią

Share
d4m1n39
d4m1n39