Trwa ładowanie...
d1px5ds

FERRUM - Zawarcie z Bankiem Millennium S.A. porozumienia dotyczącego przedłużenia terminu wymagal ...

FERRUM - Zawarcie z Bankiem Millennium S.A. porozumienia dotyczącego przedłużenia terminu wymagalności kredytów (18/2015)

Share
d1px5ds

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie z Bankiem Millennium S.A. porozumienia dotyczącego przedłużenia terminu wymagalności kredytów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. oraz raportów wcześniejszych dotyczących umowy kredytu rewolwingowego oraz umowy kredytu w rachunku bieżącym ("Umowy kredytowe") zawartych z Bankiem Millennium S.A. ("Bank"), Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", ?Spółka?) informuje, iż w dniu 20 marca 2015 r. zawarł z Bankiem porozumienie (Porozumienie) na mocy, którego okres spłaty kredytów udzielonych na mocy ww. umów uległ przedłużeniu do końca marca 2015 r. Tym samym w związku z zawarciem Porozumienia spłata ww. kredytów stanie się w całości wymagalna w dniu 31 marca 2015 r. Porozumienie zostało zawarte w związku z działaniami podjętymi przez Emitenta w celu wypracowania z ING Bankiem Śląskim S.A. rozwiązań umożliwiających zmianę charakteru finansowania ze strony tego banku z krótkoterminowego na długoterminowy, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2015 z dnia 19 marca 2015 r. Jednocześnie intencją Emitenta jest uzgodnienie z Bankiem Millennium zmiany harmonogramu spłaty
kredytu rewolwingowego oraz kredytu w rachunku bieżącym uwzględniającego horyzont czasowy optymalny dla przewidywanych przepływów finansowych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1px5ds

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRUM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Konrad Miterski Prezes Zarządu Konrad Miterski
2015-03-20 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds