Trwa ładowanie...
d2lw77k

FERRUM - Zmiana terminów realizacji umowy cząstkowej na dostawę izolowanych rur stalowych zawarte...

FERRUM - Zmiana terminów realizacji umowy cząstkowej na dostawę izolowanych rur stalowych zawartej przez "FERRUM" S.A. z GAZ-SYSTEM S.A. (115/2011)

Share
d2lw77k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 115 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana terminów realizacji umowy cząstkowej na dostawę izolowanych rur stalowych zawartej przez "FERRUM" S.A. z GAZ-SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zawarcia przez "FERRUM" S.A. (Emitent) umowy cząstkowej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiający) na dostawę izolowanych rur stalowych (Umowa cząstkowa) Emitent informuje, iż w dniu 25 listopada 2011 r. otrzymał informację o zmianie terminów dostaw izolowanych rur stalowych w ramach realizacji ww. Umowy cząstkowej. Pierwotny termin realizacji Umowy cząstkowej przypadał na okres od listopada 2011 r. do stycznia 2012 r. Zgodnie z powziętą informacją nowy termin realizacji umowy nastąpi w terminie od stycznia 2012 r. do marca 2012 r. Pozostałe warunki Umowy cząstkowej pozostają bez zmian. Zmiana terminu realizacji dostaw nie wpłynie na wolumen obrotów realizowanych w ramach Umowy cząstkowej, niemniej jednak w zakresie w jakim dotyczy dostaw planowanych pierwotnie na rok 2011 w oczywisty sposób przełoży się na moment wygenerowania przepływów finansowych i moment rozpoznania przychodów z tejże umowy. Zmiana
w dniu dzisiejszym terminu realizacji ww. kontraktu dokonana w warunkach niestabilnej sytuacji rynkowej potwierdza zasadność odwołania prognozy wyników finansowych, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 103/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lw77k

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Jarosław Zuzelski Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski
2011-11-25 Marek Królik Prokurent Marek Królik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lw77k

Podziel się opinią

Share
d2lw77k
d2lw77k