Trwa ładowanie...
dtrjced
dtrjced
espi

FLUID - Komunikat Zarządu z dnia 13.03.2015 roku (6/2015) - EBI

FLUID - Komunikat Zarządu z dnia 13.03.2015 roku (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dtrjced

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Komunikat Zarządu z dnia 13.03.2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | 1. Zarząd informuje, że trwają prace montażowe instalacji Zakładu w Sędziszowie. Trwają końcowe prace izolacyjne na węźle oczyszczania spalin, trwa montaż sytemu podawania i rozdrabniania oraz suszenia biomasy, zamontowano system produkcji pary wysokoprężnej wymienników, parowników i przegrzewaczy pary. Trwają prace montażowe połączeń przewodów spalinowych i przewodów parowych. Trwają prace montażu kabli elektrycznych wysokiej mocy. Budowane są hale peletyzowania i pakowania biowęgla oraz hala magazynowa. Od kwietnia planowane są prace rozruchowe i regulacyjne na zimno zainstalowanych maszyn i urządzeń. Wszelkie prace montażowe i rozruchowe zostaną zakończone do końca lipca 2015 roku. Przedstawiony harmonogram jest zgodny z podpisanymi dokumentami z PARP. W sierpniu planowany jest ruch próbny zakładu. Na wrzesień 2015 roku zaplanowano uroczyste otwarcie zakładu odzysku energii w Sędziszowie. Zaprosimy również naszych akcjonariuszy. 2. Zarząd informuje, że kierownictwo firmy FRI sp. z o.o. z Warszawy,
prowadzi dalsze prace i uzgodnienia na wyspie Seram w Indonezji w sprawach związanych z budową elektrowni 6 MWe. Rozmowy te mają na celu uporządkowanie kolejnych kwestii związanych z rozpoczęciem budowy elektrowni. 3. Zarząd informuje, że prowadzone są rozmowy z klientami na budowę zakładów odzysku energii w kilku województwach. We współpracy z firmą z duńską AAGAARD prowadzimy rozmowy z jednym z zakładów koncernu IKEA. 4. Zarząd informuje, że prowadzone są dalsze rozmowy biznesowe w Kosowie i Maroku. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jan Gładki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtrjced

Podziel się opinią

Share
dtrjced
dtrjced