Trwa ładowanie...
d139pva
espi

FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Kupno akcji przez Prezesa Zarządu. (14/2012)

FOREVER ENTERTAINMENT S.A. - Kupno akcji przez Prezesa Zarządu. (14/2012)

Share
d139pva
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-21
Skrócona nazwa emitenta
FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
Temat
Kupno akcji przez Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że: w dniu 21 listopada 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Zbigniewa Dębickiego - Prezesa Zarządu, o zakupie przez niego 5200 akcji zwykłych na okaziciela Forever Entertainment S.A. po średniej cenie jednostkowej 0,98 PLN. Kupno akcji nastąpiło w dniu 21 listopada 2012 roku, w transakcjach zwykłych na rynku NewConnect. W trybie dodatkowym Pan Zbigniew Dębicki poinformował, że planuje dalszy zakup akcji w najbliższych dniach.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d139pva

| | | FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FOREVER ENTERTAINMENT S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 728 23 43 | | 58 712 62 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@forever-entertainment.com | | www. forever-entretainment.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5833112205 | | 221122120 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Zbigniew Dębicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d139pva

Podziel się opinią

Share
d139pva
d139pva