Trwa ładowanie...
d2nee10

FOTA S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie negocjacji oraz informacje w p...

FOTA S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie negocjacji oraz informacje w przedmiocie zawarcia umowy zbycia udziałów w spółce zależnej od Emitenta (10/2014)

Share
d2nee10

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie negocjacji oraz informacje w przedmiocie zawarcia umowy zbycia udziałów w spółce zależnej od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent) działając na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005, nr 185, poz. 1439 ze zm.) (Ustawa) przekazuje do publicznej wiadomości poniższą informacje poufną: "Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) w związku § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. 2006 r. nr 67, poz. 476) informuje o
spełnieniu warunków niezbędnych w przedmiocie prowadzonych negocjacji dotyczących zawarcia umowy zbycia udziałów kapitałowych spółki zależnej od Emitenta (Automotosport Centrum s.r.o.). W związku z powyższym Emitent informuje, że w dniu 3 marca 2014 r. zakończył prowadzone negocjacje, o których w dniu 25 lutego 2014 r. powiadomił Komisję Nadzoru Finansowego, zawierając umowę, na mocy której Emitent przenosi 50% posiadanych udziałów kapitałowych spółki AUTOMOTOSPORT CENTRUM, s.r.o. z siedzibą Preszowie (Słowacja) na rzecz spółki ECCE SLOVAKIA, s.r.o. z siedzibą w Malacki (Słowacja), a ponadto przenosi pozostałe 50% posiadanych udziałów kapitałowych na rzecz spółki J.B.K., spol. s.r.o. z siedzibą w Bátorove Kosihy (Słowacja). Tym samym zgodnie z postanowieniami umowy Emitent sprzedał 100% posiadanych udziałów w spółce AUTOMOTOŠPORT Centrum, s.r.o. z siedzibą ul. Budovateľská 75/A, 080 01 Preszów, REGON: 36 451 614, zapisanej w rejestrze handlowym Sądu Powiatowego w Preszowie w dziale: Sro, wkładka nr 10808/P
(Spółka) odpowiadających 100% kapitału zakładowego. Po dokonaniu transakcji Emitent nie posiada udziałów w Spółce. Sprzedaż udziałów została dokonana w wyniku otrzymania korzystnej oferty kupna w ramach kontynuacji realizacji planów restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Emitenta (o czym Emitent poinformował w raportach okresowych) oraz oceny Zarządu Spółki, iż wpływ środków z transakcji przyniesie większe korzyści, w szczególności na etapie przygotowań do spłaty Wierzycieli Emitenta w postępowaniu układowym, niż przepływy generowane przez Spółkę zależną. Ponadto Emitent informuje, iż region słowacki pozostanie regionem sprzedaży Emitenta poprzez wykorzystanie potencjału rynkowego i handlowego poprzez potencjalną wzajemną współpracę pomiędzy AUTOMOTOSPORT CENTRUM, s.r.o. a Emitentem. Zarząd informuje, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a ECCE SLOVAKIA, s.r.o. z siedzibą w Malacki (Słowacja) oraz J.B.K., spol. s.r.o. z siedzibą w Bátorove Kosihy
(Słowacja) i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ECCE SLOVAKIA, s.r.o. z siedzibą w Malacki (Słowacja) oraz J.B.K., spol. s.r.o. z siedzibą w Bátorove Kosihy (Słowacja). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nee10

| | | FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FOTA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-506 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stryjska | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 690 66 10 | | 58 662 40 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro_zarzadu@fota.pl | | www.fota.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 589-17-50-856 | | 192598184 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Jakub Fota Prezes Zarządu
2014-03-04 Michael Kowalik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nee10

Podziel się opinią

Share
d2nee10
d2nee10