Trwa ładowanie...
d3irtph
d3irtph
espi

FOTA S.A. - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta ? AUTOPRIMA SLOVA...

FOTA S.A. - Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta ? AUTOPRIMA SLOVAKIA s.r.o. (17/2014)
Share
d3irtph

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta ? AUTOPRIMA SLOVAKIA s.r.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informacje, iż Zarząd spółki zależnej od Emitenta ? AUTOPRIMA SLOVAKIA s.r.o z siedzibą w Nitrze, Słowacja, numer identyfikacyjny: 34 152 750, zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Nitrze, wkładka 2732/N (dalej: AUTOPRIMA SLOVAKIA), złożył w dniu 31 marca 2014 roku w Sądzie Rejonowego w Nitrze, Słowacja wniosek o ogłoszenie upadłości AUTOPRIMA SLOVAKIA obejmującej likwidację majątku dłużnika (dalej: Wniosek). Zarząd AUTOPRIMA SLOVAKIA wskazał, że obowiązek złożenia Wniosku wynika z przepisów słowackiego prawa i jest efektem trwałej utraty płynności finansowej przez AUTOPRIMA SLOVAKIA, której źródła przychodów nie wystarczają już na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, w tym na regulowanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W ocenie Emitenta złożenie Wniosku oraz potencjalne ogłoszenie upadłości AUTOPRIMA SLOVAKIA nie będzie miało negatywnego
wpływu na przyszłą sytuację Emitenta, w szczególności z uwagi na brak konieczności dalszego udzielania wsparcia finansowego dla AUTOPRIMA SLOVAKIA w przyszłości i nie przełoży się na bieżący wynik finansowy Emitenta, co w konsekwencji pozwoli przygotować się Emitentowi do spłaty Wierzycieli Emitenta w postępowaniu układowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24
(ulica) (numer)
58 690 66 10 58 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Jakub Fota Prezes Zarządu
2014-04-03 Bartłomiej Serek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irtph

Podziel się opinią

Share
d3irtph
d3irtph