Trwa ładowanie...
d42nzv6
d42nzv6
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d42nzv6
SYMB FUNDUSZ 15-06 12-06 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 12,96 13,13 -1,29
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 12,18 12,22 -0,33
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,16 13,15 0,08
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,22 6,25 -0,48
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,71 11,70 0,09
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 9,29 9,36 -0,75
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,36 5,41 -0,92
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,84 4,89 -1,02
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,85 7,89 -0,51
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,66 10,63 0,28
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,52 6,56 -0,61
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,92 10,91 0,09
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 7,68 7,80 -1,54
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 7,04 7,09 -0,71
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 6,28 6,35 -1,10
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,76 3,80 -1,05
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,70 8,63 0,81
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 9,54 9,53 0,10
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 9,13 9,14 -0,11
ALOB Allianz Obligacji FIO 142,88 140,99 1,34
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 126,40 125,42 0,78
ALAK Allianz Akcji FIO 141,79 142,39 -0,42
ALPI Allianz Pieniężny FIO 117,48 117,33 0,13
ALWA Allianz Walutowy FIO 115,62 113,96 1,46
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 103,81 103,02 0,77
ALBU Allianz Budownictwo 2012 69,08 69,20 -0,17
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 78,93 77,80 1,45
ALPL Allianz Akcji Plus 73,50 72,51 1,37
ALBR Allianz BRIC EUR 48,72 49,43 -1,44
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 54,23 54,79 -1,02
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 82,93 84,15 -1,45
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 65,54 66,78 -1,86
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 66,41 66,53 -0,18
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 72,63 72,95 -0,44
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 72,26 73,70 -1,95
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 67,38 67,96 -0,85
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 21,95 22,10 -0,68
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 28,68 29,06 -1,31
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 22,45 22,56 -0,49
CAPA BPH Akcji Globalny subf. 105,34 106,30 -0,90
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 subf. 99,99 99,96 0,03
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2443,89 2436,40 0,31
CARS BPH Akcji subf. 233,96 236,91 -1,25
CADP BPH Obligacji 1 subf. 212,37 211,92 0,21
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,75 1,76 -0,57
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 35,55 35,91 -1,00
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 57,69 58,61 -1,57
CASK BPH Skarbowy subf. 28,15 28,10 0,18
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,79 1,81 -1,10
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 12,88 12,90 -0,16
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 11,00 10,96 0,36
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1035,35 1035,07 0,03
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 127,97 131,09 -2,38
CUOB FIO AI Obligacji 156,73 156,54 0,12
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 134,04 134,18 -0,10
CUPA FIO AI Polskich Akcji 260,88 264,09 -1,22
DWZR DWS FIO Zrównoważony 267,47 269,98 -0,93
DWDP DWS FIO DPW 229,54 229,44 0,04
DWAK DWS FIO Akcji 290,37 294,90 -1,54
INGA ING FIO Akcji typu A i B 207,08 209,74 -1,27
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 211,28 212,85 -0,74
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 201,79 201,61 0,09
INRO ING FIO Rosja EUR 53,42 54,38 -1,77
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 11,869 12,19 -2,63
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 75,99 75,89 0,13
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 23,429 23,92 -2,04
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 187,24 187,99 -0,40
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 208,50 208,30 0,10
INA2 ING SFIO Akcji 2 227,24 229,89 -1,15
ING2 ING SFIO Obligacji 2 176,76 176,45 0,18
INGC ING FIO SMS 138,34 139,50 -0,83
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 83,15 84,22 -1,27
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 89,56 90,24 -0,75
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 112,95 112,84 0,10
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 100,59 101,00 -0,41
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 111,44 111,33 0,10
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 69,70 70,73 -1,46
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 58,55 59,48 -1,56
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 53,78 54,51 -1,34
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 59,84 60,54 -1,16
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 104,50 105,03 -0,50
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 118,35 118,44 -0,08
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 100,29 100,79 -0,50
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 56,70 57,80 -1,90
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 144,23 145,62 -0,95
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 155,13 155,34 -0,14
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 137,61 137,35 0,19
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 157,45 158,18 -0,46
KBPA KBC Portfel Akcyjny 60,17 61,46 -2,10
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 111,60 111,47 0,12
KBPY KBC Portfel Pieniężny 114,55 114,23 0,28
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 43,53 44,07 -1,23
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 43,92 44,34 -0,95
WAGA KBC GAMMA SFIO 175,78 175,58 0,11
WABE KBC BETA SFIO 157,30 159,67 -1,48
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 54,15 54,65 -0,91
PIO6 PIONEER P FIO 149,20 149,19 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 281,43 281,40 0,01
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 41,14 41,11 0,07
EFZA PIONEER StabW FIO 188,44 189,41 -0,51
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 129,69 130,87 -0,90
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 7,97 7,99 -0,25
PIO3 PIONEER AP FIO 26,35 26,70 -1,31
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,61 8,69 -0,92
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,80 37,35 1,20
PIAE PIONEER Akcji Europ. 28,10 28,57 -1,65
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 40,42 39,52 2,28
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 39,62 39,01 1,56
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 28,13 27,85 1,01
PIO5 PIONEER AA FIO 48,04 48,42 -0,78
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,18 12,16 0,16
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,03 9,11 -0,88
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,04 8,16 -1,47
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,64 9,64 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,29 10,35 -0,58
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 10,62 10,72 -0,93
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 10,03 10,07 -0,40
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,60 6,78 -2,65
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,12 5,23 -2,10
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,24 7,36 -1,63
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,82 4,86 -0,82
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 9,40 9,36 0,43
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,13 7,20 -0,97
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,72 9,69 0,31
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,83 10,77 0,56
PITP PIONEER SFIO TP 18,99 19,06 -0,37
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 110,86 111,21 -0,31
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 102,14 102,66 -0,51
PKCA PKO/CS Akcji 248,71 250,66 -0,78
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 103,93 103,95 -0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 103,94 104,32 -0,36
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 85,79 86,87 -1,24
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 115,25 115,25 0,00
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 106,14 104,96 1,12
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 23,58 23,53 0,24
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 32,72 33,08 -1,07
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 65,79 66,36 -0,86
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 110,11 111,08 -0,87
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 121,47 121,32 0,12
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 112,99 113,45 -0,41
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 79,79 79,55 0,30
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 100,95 101,12 -0,17
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 121,93 121,86 0,06
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 260,90 263,56 -1,01
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 161,54 163,36 -1,11
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 141,11 142,10 -0,70
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 115,37 115,83 -0,40
NOAA Noble Fund Akcji 80,87 82,11 -1,51
NOMA Noble Fund Mieszany 95,63 96,25 -0,64
NOSA Noble Fund Skarbowy 109,05 108,99 0,06
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 47,69 47,89 -0,42
NLUX Noble Fund Luxury 93,30 93,82 -0,55
NOTI Noble Fund Timingowy 115,41 116,95 -1,32
NOGR Noble Fund Global Return 102,06 102,25 -0,19
SKAK SKARBIEC Kasa 269,82 269,82 0,00
SKAW SKARBIEC Waga 235,29 235,92 -0,27
SKAA SKARBIEC Akcja 230,95 231,30 -0,15
SYMBOL FUNDUSZ 16-06 15-06 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 182,96 183,66 -0,38
SEB2 NOVO Obligacji FIO 175,56 175,52 0,02
SEB3 NOVO Akcji FIO 184,03 184,99 -0,52
KHPŁ Korporacyjny SFIO 130785,08 130780,61 0,00
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 221,60 221,47 0,06
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 210,77 211,93 -0,55
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 128,21 129,49 -0,99
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 80,56 81,72 -1,42
RBED 130/30European Equities D EUR 61,31 62,91 -2,54
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 22,93 23,64 -3,00
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 41,25 42,27 -2,41
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 72,51 73,69 -1,60
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 98,23 99,96 -1,73
RBOP European Opportunities D EUR 50,26 52,23 -3,77
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 41,87 42,58 -1,67
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 68,57 68,02 0,81
RBPE Robeco Property Equities D EUR 57,47 59,09 -2,74
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 158,57 159,06 -0,31
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 145,71 147,84 -1,44
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 12-06 11-06 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 287,44 286,26 0,41
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1492,86 1479,88 0,88
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 362,86 359,71 0,88
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 677,66 674,69 0,44
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1274,52 1272,49 0,16
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 558,02 557,13 0,16
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 575,96 574,27 0,29
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 353,53 352,50 0,29
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 767,47 765,50 0,26
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 456,65 455,48 0,26
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 541,74 540,27 0,27
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 474,42 473,13 0,27
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 776,30 775,74 0,07
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 624,55 624,10 0,07
KB28 EUROPE C1 (EUR) 191,02 190,55 0,25
KB29 EUROPE D1 (EUR) 106,23 105,97 0,25
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 714,83 710,97 0,54
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 449,92 447,49 0,54
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 453,92 453,19 0,16
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 673,90 672,81 0,16

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d42nzv6

Podziel się opinią

Share
d42nzv6
d42nzv6