Trwa ładowanie...
d24cg3w
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d24cg3w
SYMB FUNDUSZ 18-09 17-09 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,46 14,51 -0,34
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,09 13,08 0,08
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 14,34 14,33 0,07
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,70 6,70 0,00
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 11,95 11,95 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,41 10,39 0,19
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,35 6,31 0,63
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,39 5,41 -0,37
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA 8,41 8,41 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus 11,50 11,49 0,09
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al kat A 6,92 6,92 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,12 11,11 0,09
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,85 8,85 0,00
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,74 7,71 0,39
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,08 7,07 0,14
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,23 4,22 0,24
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,27 9,27 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,26 10,27 -0,10
AIP3 AMPLICO Sub Świat. Surowcowy 9,12 9,12 0,00
ALOB Allianz Obligacji FIO 142,23 141,58 0,46
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 121,36 121,44 -0,07
ALAK Allianz Akcji FIO 150,48 150,66 -0,12
ALPI Allianz Pieniężny FIO 118,78 118,66 0,10
ALWA Allianz Walutowy FIO 103,47 102,54 0,91
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,59 105,27 0,30
ALBU Allianz Budownictwo 2012 65,72 65,70 0,03
ALMS Allianz Małych i Średnich SSub 85,67 85,33 0,40
ALPL Allianz Akcji Plus 74,97 74,97 0,00
ALBR Allianz BRIC EUR 53,17 53,59 -0,78
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 59,30 59,56 -0,44
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 92,27 92,82 -0,59
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 75,53 75,89 -0,47
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 74,42 74,42 0,00
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 76,13 76,13 0,00
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 83,67 83,43 0,29
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 69,47 69,68 -0,30
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,52 25,40 0,47
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 34,05 33,83 0,65
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,82 24,74 0,32
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 111,28 110,72 0,51
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 105,18 105,48 -0,28
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2603,46 2608,78 -0,20
CARS BPH Akcji Sub 266,01 266,74 -0,27
CADP BPH Obligacji 1 Sub 223,51 223,73 -0,10
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,93 1,93 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub 43,94 43,68 0,60
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 64,70 64,83 -0,20
CASK BPH Skarbowy Sub 28,69 28,69 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,05 2,05 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,10 14,11 -0,07
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,18 11,17 0,09
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1044,69 1044,59 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 122,65 123,18 -0,43
CUOB FIO AI Obligacji 162,73 163,11 -0,23
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 145,10 145,18 -0,06
CUPA FIO AI Polskich Akcji 312,52 313,33 -0,26
DWZR DWS FIO Zrównoważony 285,80 286,57 -0,27
DWDP DWS FIO DPW 233,07 233,29 -0,09
DWAK DWS FIO Akcji 318,99 320,44 -0,45
INGA ING FIO Akcji typu A i B 229,50 230,48 -0,43
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 226,03 226,62 -0,26
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 205,33 205,54 -0,10
INRO ING FIO Rosja EUR 55,81 55,18 1,14
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 13,465 13,39 0,55
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 74,94 74,49 0,60
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 26,548 26,63 -0,32
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 196,66 197,05 -0,20
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 211,88 212,08 -0,09
INA2 ING SFIO Akcji 2 250,34 251,45 -0,44
ING2 ING SFIO Obligacji 2 180,41 180,59 -0,10
INGC ING FIO SMS 156,95 157,10 -0,10
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 92,23 92,61 -0,41
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 95,82 96,07 -0,26
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 115,01 115,13 -0,10
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 105,61 105,81 -0,19
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 113,14 113,23 -0,08
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 78,03 78,22 -0,24
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 69,76 69,71 0,07
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 66,37 66,32 0,08
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 68,08 67,78 0,44
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 117,31 116,92 0,33
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 124,02 123,07 0,77
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 103,89 103,89 0,00
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 65,27 65,12 0,23
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 155,49 155,56 -0,04
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 158,86 159,15 -0,18
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 140,24 140,35 -0,08
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 169,61 169,40 0,12
KBPA KBC Portfel Akcyjny 66,35 66,68 -0,49
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 114,21 114,44 -0,20
KBPY KBC Portfel Pieniężny 116,84 116,92 -0,07
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich SSub 53,97 53,36 1,14
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 53,47 53,07 0,75
WAGA KBC GAMMA SFIO 179,20 179,33 -0,07
WABE KBC BETA SFIO 169,84 170,70 -0,50
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 62,56 62,56 0,00
PIO6 PIONEER P FIO 151,93 151,91 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 288,93 289,23 -0,10
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 42,37 42,43 -0,14
EFZA PIONEER StabW FIO 202,31 202,60 -0,14
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 144,70 144,80 -0,07
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,00 8,99 0,11
PIO3 PIONEER AP FIO 30,35 30,36 -0,03
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,54 10,49 0,48
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,01 36,78 0,63
PIAE PIONEER Akcji EuroSub 30,02 29,97 0,17
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 38,40 38,07 0,87
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 40,82 40,21 1,52
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,40 27,21 0,70
PIO5 PIONEER AA FIO 48,05 47,82 0,48
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,45 12,47 -0,16
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,67 9,69 -0,21
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 8,83 8,85 -0,23
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,74 9,74 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,53 10,58 -0,47
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,01 10,01 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 11,91 11,92 -0,08
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,02 11,04 -0,18
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,84 7,86 -0,25
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,99 6,04 -0,83
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,20 8,24 -0,49
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,55 5,55 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 10,82 10,79 0,28
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,37 7,39 -0,27
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 10,63 10,65 -0,19
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,54 11,55 -0,09
PITP PIONEER SFIO TP 20,19 20,21 -0,10
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 113,58 113,55 0,03
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 104,93 104,87 0,06
PKCA PKO/CS Akcji 265,23 265,16 0,03
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 105,54 105,64 -0,09
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 108,11 108,29 -0,17
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 94,85 95,08 -0,24
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 105,10 104,84 0,25
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 96,20 95,76 0,46
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 23,21 23,24 -0,13
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 34,08 34,24 -0,46
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 75,23 75,68 -0,59
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 115,30 115,55 -0,22
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 122,67 122,63 0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 116,66 116,78 -0,10
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 85,37 85,15 0,26
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 105,68 105,42 0,25
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 125,29 125,40 -0,09
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 230,45 230,55 -0,04
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 289,57 289,90 -0,11
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 178,09 179,10 -0,56
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 150,21 150,77 -0,37
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 120,60 120,90 -0,25
NOAA Noble Fund Akcji 92,96 92,82 0,15
NOMA Noble Fund Mieszany 101,90 102,09 -0,19
NOSA Noble Fund Skarbowy 110,52 110,70 -0,16
NMSS Noble Fund Małych i Średnich SSub 54,83 54,69 0,26
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 99,34 98,79 0,56
NOTI Noble Fund Timingowy 118,85 118,74 0,09
NOGR Noble Fund Global Return 107,32 107,36 -0,04
SKAK SKARBIEC Kasa 273,35 273,33 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 259,43 259,68 -0,10
SKAA SKARBIEC Akcja 258,66 259,14 -0,19
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 107,66 107,67 -0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 95,26 95,05 0,22
QUAG QUERCUS Agresywny 101,46 101,11 0,35
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 120,23 119,24 0,83
SYMBOL FUNDUSZ 21-09 18-09 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 196,29 196,89 -0,30
SEB2 NOVO Obligacji FIO 180,53 180,41 0,07
SEB3 NOVO Akcji FIO 213,10 214,44 -0,62
KHPŁ Korporacyjny SFIO 132320,95 132260,57 0,05
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 231,45 231,90 -0,19
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 232,32 232,94 -0,27
UNIA UniKORONA (Akcje) Sub 150,11 150,56 -0,30
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 92,14 93,35 -1,30
RBED 130/30European Equities D EUR 70,51 71,09 -0,82
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 26,43 26,34 0,34
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 44,49 45,14 -1,44
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 83,78 84,63 -1,00
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 119,47 119,26 0,18
RBOP European Opportunities D EUR 58,16 59,05 -1,51
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 44,89 44,60 0,65
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 70,32 70,35 -0,04
RBPE Robeco Property Equities D EUR 69,87 69,69 0,26
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 179,09 179,17 -0,04
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 166,76 167,30 -0,32
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 17-09 16-09 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 293,60 294,18 -0,20
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1580,46 1579,80 0,04
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 384,15 383,99 0,04
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 693,59 694,61 -0,15
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1423,03 1419,30 0,26
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 623,04 621,41 0,26
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 619,74 619,64 0,02
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 380,31 380,25 0,02
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 808,63 808,27 0,04
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 481,15 480,93 0,05
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 565,66 568,12 -0,43
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 495,36 497,52 -0,43
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 807,02 811,23 -0,52
KB27 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 649,24 652,62 -0,52
KB28 EUROPE C1 (EUR) 201,17 201,28 -0,05
KB29 EUROPE D1 (EUR) 111,88 111,94 -0,05
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 774,01 771,15 0,37
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 487,17 485,37 0,37
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 498,25 495,98 0,46
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 739,71 736,34 0,46

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d24cg3w

Podziel się opinią

Share
d24cg3w
d24cg3w