Trwa ładowanie...
d3ox0wb

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d3ox0wb

31.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 30-01 29-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,24 16,45 -1,28
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,66 15,72 -0,38
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,63 18,63 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,65 7,71 -0,78
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,93 14,93 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,57 11,68 -0,94
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,87 6,91 -0,58
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,00 6,07 -1,15
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,98 10,04 -0,60
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,41 14,41 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,80 6,80 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,26 13,26 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,40 9,62 -2,29
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,12 8,08 0,50
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,92 7,93 -0,13
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,36 5,38 -0,37
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,00 10,10 -0,99
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,56 12,55 0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,23 7,25 -0,28
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,26 7,28 -0,27
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 149,75 149,90 -0,10
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 130,29 130,60 -0,24
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 166,50 167,51 -0,60
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 138,99 138,97 0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 126,09 126,23 -0,11
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 121,05 121,72 -0,55
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 85,61 86,27 -0,77
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 103,52 103,94 -0,40
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 97,97 98,75 -0,79
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,89 28,08 -0,68
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,24 33,53 -0,86
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,86 29,00 -0,48
CUOB Aviva Investors Obligacji 210,22 210,53 -0,15
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 169,13 169,63 -0,29
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 397,98 399,62 -0,41
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 330,27 332,17 -0,57
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 343,16 345,06 -0,55
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 372,19 374,07 -0,50
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 282,04 282,31 -0,10
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 284,44 284,71 -0,09
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 291,56 291,82 -0,09
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 365,54 368,57 -0,82
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 385,13 388,15 -0,78
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 416,60 419,60 -0,71
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 163,47 164,91 -0,87
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 218,49 218,47 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 219,87 219,84 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 223,41 223,38 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,51 23,60 -0,38
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,13 25,23 -0,40
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,10 26,20 -0,38
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 184,50 185,37 -0,47
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 197,17 198,04 -0,44
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 217,19 218,05 -0,39
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 44,43 44,83 -0,89
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 67,81 68,13 -0,47
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 69,77 70,10 -0,47
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 72,44 72,76 -0,44
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 59,77 60,04 -0,45
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 55,06 54,96 0,18
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 56,82 57,08 -0,46
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 122,72 122,71 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 197,24 196,12 0,57
GOL2 INVESTOR Gold kat I 202,21 201,08 0,56
GOL3 INVESTOR Gold kat P 210,02 208,89 0,54
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 199,24 199,70 -0,23
DWP9 INVESTOR Rosja 159,03 159,50 -0,29
DW01 INVESTOR Turcja 218,26 228,00 -4,27
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 175,95 176,51 -0,32
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 146,68 147,52 -0,57
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 175,13 174,98 0,09
WABE KBC BETA SFIO 211,27 212,96 -0,79
WAGA KBC GAMMA SFIO 215,76 215,77 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 116,48 116,54 -0,05
KBPA KBC Portfel Akcyjny 79,24 79,90 -0,83
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 145,12 145,19 -0,05
KBPY KBC Portfel Pieniężny 141,23 141,25 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 63,77 64,04 -0,42
KBCA KBC Akcyjny 79,27 79,84 -0,71
KBAK KBC Aktywny 191,24 192,12 -0,46
WPDF KBC Papierów Dłużnych 201,16 201,33 -0,08
KBPI KBC Pieniężny 165,20 165,19 0,01
W3FF KBC Stabilny 218,67 219,22 -0,25
KB60 KBC Globalny Akcyjny 105,97 106,26 -0,27
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 112,05 112,37 -0,28
KB62 KBC Globalny Stabilny 113,10 113,32 -0,19
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 61,65 61,87 -0,36
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 62,59 62,59 0,00
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,45 2,45 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 175,25 175,25 0,00
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,95 13,96 -0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,48 52,54 -0,11
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 114,04 114,03 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 122,35 122,46 -0,09
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,37 10,38 -0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 190,87 191,68 -0,42
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,29 11,23 0,53
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 118,76 119,50 -0,62
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,26 6,29 -0,48
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,09 23,32 -0,99
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,80 9,86 -0,61
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,09 11,10 -0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,50 7,55 -0,66
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 13,89 13,99 -0,71
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,52 42,72 -0,47
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,16 10,18 -0,20
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 37,45 37,78 -0,87
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,25 60,90 -1,07
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,42 36,84 -1,14
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 66,96 67,85 -1,31
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,10 11,14 -0,36
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,40 12,43 -0,24
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,21 11,26 -0,44
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,07 11,11 -0,36
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,03 10,05 -0,20
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,35 10,38 -0,29
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,94 10,96 -0,18
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,29 10,32 -0,29
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,75 14,72 0,20
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,92 12,86 0,47
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,38 8,41 -0,36
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,04 8,10 -0,74
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,29 8,25 0,48
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,58 7,64 -0,79
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,02 16,05 -0,19
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,48 8,46 0,24
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,25 11,25 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,21 15,21 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 24,88 24,99 -0,44
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 137,43 137,95 -0,38
PKCZ PKO Zrównoważony 119,74 120,30 -0,47
PKCA PKO Akcji 299,09 301,43 -0,78
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,16 141,45 -0,21
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 127,95 128,72 -0,60
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 105,68 106,72 -0,97
SUPA SUPERFUND A 719,35 714,14 0,73
SUAD SUPERFUND A USD 232,51 228,68 1,67
SUAE SUPERFUND A EURO 171,85 170,16 0,99
SUPB SUPERFUND B 796,59 788,35 1,05
SUBD SUPERFUND B USD 257,48 252,44 2,00
SUBE SUPERFUND B EURO 190,31 187,84 1,31
SUPC SUPERFUND C 686,12 677,64 1,25
SUCD SUPERFUND C USD 221,77 216,99 2,20
SUCE SUPERFUND C EURO 163,92 161,46 1,52
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 799,35 790,39 1,13
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 258,37 253,09 2,09
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 190,97 188,33 1,40
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1353,26 1353,54 -0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 437,41 433,42 0,92
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 323,30 322,51 0,24
SUAL SUPERFUND AKCJI 716,97 716,96 0,00
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 231,74 229,58 0,94
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 171,29 170,83 0,27
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 72,58 71,85 1,02
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,40 23,01 1,69
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,34 17,12 1,29
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 70,25 69,53 1,04
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,71 22,26 2,02
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,78 16,57 1,27
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 71,41 70,67 1,05
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,08 22,63 1,99
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,06 16,84 1,31
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 70,74 70,02 1,03
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,87 22,42 2,01
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,90 16,68 1,32
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 80,00 79,16 1,06
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,86 25,35 2,01
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,11 18,86 1,33
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 98,20 99,37 -1,18
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 140,79 140,78 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 89,27 90,03 -0,84
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,80 115,37 -0,49
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 111,51 111,54 -0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 159,86 159,84 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 130,99 131,11 -0,09
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,28 117,29 -0,01
SKAA SKARBIEC Akcja 280,61 283,29 -0,95
SKAK SKARBIEC Kasa 312,79 312,76 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 277,30 278,98 -0,60
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 120,52 121,57 -0,86
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 130,85 131,39 -0,41
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 235,04 237,03 -0,84
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 346,61 349,81 -0,91
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 196,12 197,86 -0,88
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 163,75 164,65 -0,55
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 138,06 138,57 -0,37
NOAA Noble Fund Akcji 123,12 124,57 -1,16
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 70,81 71,33 -0,73
NOGR Noble Fund Global Return 120,69 121,76 -0,88
NOMA Noble Fund Mieszany 131,25 132,03 -0,59
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,44 128,45 -0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,63 119,87 -0,20
NOTI Noble Fund Timingowy 139,29 139,72 -0,31
NOAF Noble Fund Africa 71,86 71,62 0,34
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 127,70 127,68 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 125,13 125,21 -0,06
QUAG QUERCUS Agresywny 148,76 150,14 -0,92
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 133,74 139,55 -4,16
QURO QUERCUS Rosja 97,67 98,35 -0,69
QULE QUERCUS lev 102,82 105,24 -2,30
QUSH QUERCUS short 86,15 85,18 1,14
QUGL QUERCUS Gold lev 106,08 104,85 1,17
QUGS QUERCUS Gold short 93,42 94,55 -1,20
QUOL QUERCUS Oil lev 95,11 93,95 1,23
QUOS QUERCUS Oil short 94,28 95,01 -0,77
QUWL QUERCUS Wheat lev 145,70 142,44 2,29
QUWS QUERCUS Wheat short 77,15 78,28 -1,44
SYMBOL FUNDUSZ: 31-01 30-01 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 208,24 210,55 -1,10
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 212,16 211,44 0,34
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 193,89 195,25 -0,70
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 311,23 310,65 0,19
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 289,47 290,73 -0,43
UNIA UniKORONA Akcje Sub 185,93 187,40 -0,78
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 140,82 140,75 0,05
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 84,62 84,24 0,45
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 29-01 28-01 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 302,89 303,04 -0,05
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2035,65 2030,17 0,27
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 403,73 402,65 0,27
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 813,03 813,40 -0,05
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2090,61 2094,33 -0,18
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 705,00 706,26 -0,18
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 748,67 749,37 -0,09
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 383,78 384,14 -0,09
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 929,18 926,19 0,32
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 466,37 464,87 0,32
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 657,82 657,75 0,01
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 534,45 534,39 0,01
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 893,52 892,66 0,10
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 664,81 664,17 0,10
KB28 EUROPE KAP (EUR) 236,11 235,78 0,14
KB29 EUROPE DIV (EUR) 112,59 112,43 0,14
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 971,17 972,05 -0,09
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 515,89 516,36 -0,09
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 888,57 886,52 0,23
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 484,27 483,15 0,23

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d3ox0wb

Podziel się opinią

Share
d3ox0wb
d3ox0wb