Trwa ładowanie...
dhglpw7

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

dhglpw7
dhglpw7

06.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 5-10 4-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,66 17,51 0,86
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,81 14,76 0,34
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,03 16,06 -0,19
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,74 7,71 0,39
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,95 12,95 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,37 11,31 0,53
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,56 7,55 0,13
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,54 6,48 0,93
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,56 9,54 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,64 12,66 -0,16
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 8,00 7,97 0,38
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,99 11,99 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,34 10,22 1,17
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,55 8,59 -0,47
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,27 8,24 0,36
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,60 4,56 0,88
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,62 9,61 0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 11,06 11,10 -0,36
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,24 7,28 -0,55
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,22 7,25 -0,41
ALOB Allianz Obligacji FIO 140,47 140,52 -0,04
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 128,36 127,47 0,70
ALAK Allianz Akcji FIO 174,21 173,17 0,60
ALPI Allianz Pieniężny FIO 123,95 123,91 0,03
ALWA Allianz Walutowy FIO 108,92 108,80 0,11
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 115,54 115,54 0,00
ALBU Allianz Budownictwo 2012 79,84 79,20 0,81
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 113,02 111,66 1,22
ALPL Allianz Akcji Plus 103,09 101,29 1,78
ALBR Allianz BRIC EUR 65,74 66,10 -0,54
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 72,61 72,93 -0,44
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 111,17 112,55 -1,23
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 94,52 94,42 0,11
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 76,36 77,08 -0,93
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 81,81 81,97 -0,20
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 77,85 77,50 0,45
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 63,30 63,86 -0,88
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,46 28,38 0,28
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 38,77 38,60 0,44
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,03 27,02 0,04
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 125,13 124,23 0,72
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 112,64 112,30 0,30
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2925,87 2923,58 0,08
CARS BPH Akcji Sub 311,72 308,54 1,03
CADP BPH Obligacji 1 Sub 245,85 245,67 0,07
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,20 2,18 0,92
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 49,48 49,30 0,37
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 70,89 70,36 0,75
CASK BPH Skarbowy Sub 30,19 30,18 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,30 2,28 0,88
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,07 16,00 0,44
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,42 12,41 0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1206,73 1205,07 0,14
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 141,51 140,57 0,67
CUOB FIO AI Obligacji 177,00 176,86 0,08
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 156,58 156,41 0,11
CUPA FIO AI Polskich Akcji 387,98 385,82 0,56
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 324,80 322,81 0,62
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 333,71 331,72 0,60
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 350,07 348,07 0,57
DWDP DWS FIO DPW kat A 248,57 248,59 -0,01
DWD2 DWS FIO DPW kat I 250,42 250,44 -0,01
DWD3 DWS FIO DPW kat P 253,87 253,88 0,00
DWAK DWS FIO Akcji kat A 379,13 375,29 1,02
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 392,93 389,08 0,99
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 411,86 408,00 0,95
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 179,25 177,98 0,71
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 199,98 199,96 0,01
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 200,90 200,88 0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 202,47 202,45 0,01
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 22,23 22,17 0,27
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 23,30 23,24 0,26
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,70 23,64 0,25
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 158,95 158,93 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 211,37 210,74 0,30
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 221,38 220,74 0,29
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 235,22 234,58 0,27
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 52,96 52,58 0,72
DWP1 DWS BRIC akt A 82,05 80,84 1,50
BRI2 DWS BRIC akt I 82,71 81,49 1,50
BRI3 DWS BRIC akt P 82,84 81,62 1,49
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 79,02 78,81 0,27
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 65,61 65,54 0,11
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 72,78 72,65 0,18
DWP6 DWS Gotówkowy 113,12 113,11 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 179,89 177,34 1,44
GOL2 DWS Gold kat I 181,10 178,55 1,43
GOL3 DWS Gold kat P 181,58 179,02 1,43
DWP8 DWS Agrobiznes 166,24 165,52 0,43
DWP9 DWS Rosja 152,18 147,95 2,86
DW01 DWS Turcja 221,91 218,18 1,71
DW02 DWS Indie i Chiny 200,63 201,46 -0,41
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 150,64 149,44 0,80
DW04 DWS Ameryka Łacińska 179,91 176,92 1,69
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 268,84 266,35 0,93
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 257,12 255,86 0,49
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 220,91 221,10 -0,09
INRO ING FIO Rosja EUR 69,61 68,93 0,99
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 17,52 17,42 0,57
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 92,06 92,43 -0,40
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 31,92 31,96 -0,11
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 218,99 218,39 0,27
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 221,65 221,63 0,01
INA2 ING SFIO Akcji 2 301,35 299,19 0,72
ING2 ING SFIO Obligacji 2 197,41 197,51 -0,05
INGC ING Subf. SMS 169,05 169,25 -0,12
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 107,63 106,68 0,89
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 108,86 108,35 0,47
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 123,58 123,66 -0,06
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 117,55 117,24 0,26
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 117,82 117,80 0,02
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 85,80 85,32 0,56
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 70,49 69,80 0,99
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 69,76 68,62 1,66
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 69,83 69,32 0,74
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 133,10 132,27 0,63
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 126,27 125,68 0,47
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 103,65 103,22 0,42
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 110,69 109,96 0,66
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 109,83 108,40 1,32
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 104,43 103,33 1,06
ING6 ING Subf Sektora Energii 100,24 98,49 1,78
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 101,14 100,20 0,94
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 108,78 107,98 0,74
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 100,04 98,56 1,50
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 101,14 99,73 1,41
IN11 ING Subf Japonia 100 98,91 1,10
IN12 ING Subf Nowej Azji 112,49 112,61 -0,11
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 110,8 110,25 0,50
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 112,94 111,63 1,17
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 116,64 116,40 0,21
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 111,6 111,61 -0,01
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 108,21 107,18 0,96
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 110,76 109,95 0,74
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 107,2 106,70 0,47
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 82,66 81,98 0,83
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 181,62 180,93 0,38
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 171,17 171,17 0,00
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 148,21 148,16 0,03
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 194,37 193,96 0,21
KBPA KBC Portfel Akcyjny 84,30 83,21 1,31
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 122,86 122,85 0,01
KBPY KBC Portfel Pieniężny 124,28 124,24 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 65,92 65,72 0,30
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 62,17 62,12 0,08
WAGA KBC GAMMA SFIO 190,31 190,26 0,03
WABE KBC BETA SFIO 214,13 211,89 1,06
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 68,16 68,06 0,15
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 158,87 158,85 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 301,43 301,19 0,08
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,64 45,57 0,15
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 102,88 102,86 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 103,31 103,26 0,05
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 213,70 213,19 0,24
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 157,33 156,72 0,39
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,46 10,44 0,19
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,77 34,57 0,58
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,58 11,57 0,09
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,83 37,67 0,42
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,52 9,52 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,95 30,45 1,64
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 43,85 43,93 -0,18
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 49,10 48,99 0,22
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,03 29,75 0,94
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 52,97 52,03 1,81
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,33 13,32 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,66 10,59 0,66
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,93 9,85 0,81
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,08 10,08 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,04 11,97 0,58
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,00 10,94 0,55
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,55 10,51 0,38
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,37 13,40 -0,22
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,98 11,95 0,25
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,20 9,12 0,88
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,60 6,51 1,38
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,67 8,67 0,00
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,34 7,29 0,69
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,13 13,13 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,29 8,36 -0,84
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,25 10,25 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,89 11,88 0,08
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,68 12,67 0,08
PITP PIONEER SFIO TP 22,98 22,90 0,35
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 125,21 124,93 0,22
PKCZ PKO Zrównoważony 117,73 117,24 0,42
PKCA PKO Akcji 307,76 305,58 0,71
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 112,55 112,56 -0,01
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 119,25 118,84 0,35
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 114,36 113,30 0,94
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 83,41 83,30 0,13
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 28,92 28,80 0,42
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 20,99 21,05 -0,29
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 91,39 91,22 0,19
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 31,69 31,54 0,48
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 23,00 23,05 -0,22
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 92,25 91,67 0,63
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 128,28 127,57 0,56
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 128,02 128,00 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 125,85 125,49 0,29
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,91 112,01 -0,09
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,69 141,64 0,04
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 101,08 101,06 0,02
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 106,54 106,18 0,34
SKAA SKARBIEC Akcja 286,92 285,07 0,65
SKAK SKARBIEC Kasa 284,30 284,28 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 273,39 272,65 0,27
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 242,40 241,20 0,50
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 346,42 343,85 0,75
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 205,13 203,04 1,03
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 166,38 165,15 0,74
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 132,19 131,57 0,47
NOAA Noble Fund Akcji 115,41 114,45 0,84
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 68,83 68,70 0,19
NOGR Noble Fund Global Return 127,91 127,07 0,66
NOMA Noble Fund Mieszany 118,70 118,08 0,53
NOSA Noble Fund Skarbowy 118,81 118,80 0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 114,89 114,54 0,31
NOTI Noble Fund Timingowy 125,96 125,64 0,25
NOAF Noble Fund Africa 104,63 104,11 0,50
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 114,32 114,29 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 114,63 114,47 0,14
QUAG QUERCUS Agresywny 137,90 137,24 0,48
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 143,10 141,15 1,38
QURO QUERCUS Rosja 98,50 97,30 1,23
QUSH QUERCUS short 88,42 89,78 -1,51
QULE QUERCUS lev 130,15 126,43 2,94
SYMBOL FUNDUSZ 06-10 05-10 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 238,20 235,36 1,21
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 191,24 191,12 0,06
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 212,29 210,85 0,68
KHPŁ Korporacyjny SFIO 138512,40 138502,87 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 258,90 258,79 0,04
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 268,98 266,44 0,95
UNIA UniKORONA Akcje Sub 182,47 179,23 1,81
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 210,66 209,82 0,40
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 214,89 212,87 0,95
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 4-10 1-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 305,37 304,10 0,42
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1851,31 1845,40 0,32
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 401,07 401,07 0,00
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 771,82 768,59 0,42
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1666,81 1665,52 0,08
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 630,02 629,54 0,08
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 679,76 678,60 0,17
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 379,64 379,64 0,00
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 885,27 884,49 0,09
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 478,20 477,77 0,09
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 611,11 610,99 0,02
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 516,45 516,35 0,02
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 824,30 820,82 0,42
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 638,42 635,72 0,42
KB28 EUROPE C1 (EUR) 213,97 213,33 0,30
KB29 EUROPE D1 (EUR) 108,86 108,53 0,30
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 874,87 873,12 0,20
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 501,59 500,59 0,20
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 491,46 492,28 -0,17
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 819,71 821,07 -0,17

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mln/ mra/

dhglpw7
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dhglpw7