Trwa ładowanie...
d1r0rpn
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d1r0rpn
SYMB FUNDUSZ 9-07 8-07 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 12,25 12,18 0,57
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 12,10 12,06 0,33
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,63 13,51 0,89
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,05 6,03 0,33
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,79 11,76 0,26
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 9,06 9,03 0,33
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,20 5,19 0,19
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,53 4,51 0,44
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,79 7,76 0,39
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,97 10,93 0,37
AIPZ AIG Parasol Aktyw Al kat A Subf 6,24 6,22 0,32
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,97 10,95 0,18
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 7,10 7,10 0,00
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 6,87 6,86 0,15
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 5,88 5,89 -0,17
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,52 3,52 0,00
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,66 8,66 0,00
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 9,36 9,39 -0,32
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 8,84 8,84 0,00
ALOB Allianz Obligacji FIO 143,31 144,11 -0,56
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 126,10 126,71 -0,48
ALAK Allianz Akcji FIO 137,35 137,17 0,13
ALPI Allianz Pieniężny FIO 117,93 117,93 0,00
ALWA Allianz Walutowy FIO 112,28 114,13 -1,62
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,53 105,67 -0,13
ALBU Allianz Budownictwo 2012 67,87 67,86 0,01
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 83,42 83,42 0,00
ALPL Allianz Akcji Plus 76,20 76,41 -0,27
ALBR Allianz BRIC EUR 44,02 44,30 -0,63
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 50,38 50,45 -0,14
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 79,90 79,88 0,03
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 62,27 62,02 0,40
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 60,62 60,46 0,26
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 67,87 67,88 -0,01
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 68,15 67,67 0,71
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 63,24 62,96 0,44
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 21,50 21,40 0,47
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 27,28 27,09 0,70
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 22,04 21,99 0,23
CAPA BPH Akcji Globalny subf. 99,17 99,85 -0,68
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 subf. 99,94 99,72 0,22
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2496,15 2487,61 0,34
CARS BPH Akcji subf. 223,10 222,08 0,46
CADP BPH Obligacji 1 subf. 215,89 215,22 0,31
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,72 1,72 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 35,29 34,97 0,92
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 53,91 53,85 0,11
CASK BPH Skarbowy subf. 28,38 28,30 0,28
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,76 1,76 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 12,92 12,85 0,54
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 11,05 11,08 -0,27
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1037,63 1037,54 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 116,83 116,37 0,40
CUOB FIO AI Obligacji 158,78 158,58 0,13
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 134,50 134,13 0,28
CUPA FIO AI Polskich Akcji 247,88 245,66 0,90
DWZR DWS FIO Zrównoważony 258,95 257,92 0,40
DWDP DWS FIO DPW 231,77 231,52 0,11
DWAK DWS FIO Akcji 268,04 266,59 0,54
INGA ING FIO Akcji typu A i B 194,61 193,54 0,55
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 204,56 203,72 0,41
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 204,28 203,90 0,19
INRO ING FIO Rosja EUR 44,64 45,7 -2,32
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 10,244 10,33 -0,83
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 70,59 71,65 -1,48
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 22,609 22,49 0,51
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 184,62 184,00 0,34
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 210,23 209,35 0,42
INA2 ING SFIO Akcji 2 215,18 213,59 0,74
ING2 ING SFIO Obligacji 2 179,16 178,77 0,22
INGC ING FIO SMS 134,16 133,14 0,77
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 78,10 77,67 0,55
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 86,72 86,37 0,41
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 114,37 114,15 0,19
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 99,14 98,83 0,31
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 112,29 111,87 0,38
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 64,06 63,85 0,33
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 55,10 54,97 0,24
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 49,16 49,90 -1,48
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 55,66 56,01 -0,62
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 99,97 100,49 -0,52
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 117,45 117,58 -0,11
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 99,52 99,39 0,13
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 52,72 52,26 0,88
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 138,25 137,53 0,52
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 156,97 156,60 0,24
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 138,58 138,19 0,28
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 155,01 154,45 0,36
KBPA KBC Portfel Akcyjny 54,54 54,07 0,87
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 112,84 112,61 0,20
KBPY KBC Portfel Pieniężny 115,60 115,02 0,50
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 41,94 41,40 1,30
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 43,32 42,88 1,03
WAGA KBC GAMMA SFIO 177,24 176,79 0,25
WABE KBC BETA SFIO 146,38 145,37 0,69
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 54,83 54,27 1,03
PIO6 PIONEER P FIO 150,04 149,72 0,21
EFOA PIONEER Obligacji FIO 283,76 283,12 0,23
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 41,64 41,50 0,34
EFZA PIONEER StabW FIO 184,15 183,65 0,27
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 123,25 122,85 0,33
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 8,17 8,12 0,62
PIO3 PIONEER AP FIO 24,62 24,53 0,37
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,32 8,28 0,48
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,05 37,63 -1,54
PIAE PIONEER Akcji Europ. 26,06 26,28 -0,84
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 40,03 40,96 -2,27
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 37,89 38,55 -1,71
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 26,69 27,04 -1,29
PIO5 PIONEER AA FIO 44,35 44,96 -1,36
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,31 12,28 0,24
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,86 8,83 0,34
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,77 7,74 0,39
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,69 9,69 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,06 10,04 0,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 10,77 10,72 0,47
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 9,97 9,95 0,20
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,32 6,28 0,64
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 4,88 4,84 0,83
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,16 7,13 0,42
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,32 4,37 -1,14
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 9,51 9,51 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,47 6,62 -2,27
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,13 9,13 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,65 10,65 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 18,91 18,85 0,32
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 109,52 109,39 0,12
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 99,82 99,74 0,08
PKCA PKO/CS Akcji 240,22 239,80 0,18
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 105,03 104,93 0,10
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 103,23 102,97 0,25
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 81,75 81,20 0,68
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 121,03 121,82 -0,65
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) 112,84 104,19 8,30
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) 25,89 23,83 8,66
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) 36,14 33,60 7,58
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) 114,65 105,86 8,30
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) 26,31 24,21 8,66
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) 36,72 34,13 7,58
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) 113,07 104,40 8,30
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) 25,95 23,88 8,66
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) 36,21 33,66 7,58
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 109,00 101,93 6,94
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 25,01 23,04 8,57
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 34,91 32,00 9,10
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 61,96 61,48 0,78
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 106,32 105,88 0,42
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 122,20 121,88 0,26
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 111,52 111,13 0,35
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 77,30 77,18 0,16
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 100,31 100,42 -0,11
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 123,13 123,03 0,08
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 207,45 207,49 -0,02
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 246,01 244,90 0,45
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 152,63 151,68 0,63
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 136,83 136,34 0,36
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 113,80 113,56 0,21
NOAA Noble Fund Akcji 76,27 75,87 0,53
NOMA Noble Fund Mieszany 92,67 92,50 0,18
NOSA Noble Fund Skarbowy 109,93 109,86 0,06
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 48,74 48,85 -0,23
NLUX Noble Fund Luxury 88,04 89,53 -1,66
NOTI Noble Fund Timingowy 111,61 111,55 0,05
NOGR Noble Fund Global Return 101,73 101,84 -0,11
SKAK SKARBIEC Kasa 271,07 270,96 0,04
SKAW SKARBIEC Waga 229,92 228,88 0,45
SKAA SKARBIEC Akcja 221,01 218,77 1,02
SYMBOL FUNDUSZ 10-07 09-07 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 178,82 179,53 -0,40
SEB2 NOVO Obligacji FIO 176,57 176,53 0,02
SEB3 NOVO Akcji FIO 175,53 176,64 -0,63
KHPŁ Korporacyjny SFIO 131061,84 131089,42 -0,02
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 225,98 225,55 0,19
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 205,82 206,83 -0,49
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 121,53 122,78 -1,02
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 78,69 77,77 1,18
RBED 130/30European Equities D EUR 59,87 58,95 1,56
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 22,32 22,28 0,18
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 41,08 40,73 0,86
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 70,25 69,43 1,18
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 97,03 96,47 0,58
RBOP European Opportunities D EUR 47,63 47,52 0,23
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 41,39 41,54 -0,36
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 69,11 69,45 -0,49
RBPE Robeco Property Equities D EUR 53,82 54,43 -1,12
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 160,19 160,70 -0,32
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 139,32 140,80 -1,05
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 8-07 7-07 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 296,94 294,66 0,77
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1507,11 1512,14 -0,33
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 366,33 367,55 -0,33
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 701,63 696,14 0,79
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1270,95 1273,71 -0,22
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 556,46 557,66 -0,22
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 589,01 588,25 0,13
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 361,52 361,05 0,13
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 776,73 776,98 -0,03
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 462,16 462,31 -0,03
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 544,33 541,05 0,61
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 476,68 473,81 0,61
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 787,68 787,76 -0,01
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 633,68 633,75 -0,01
KB28 EUROPE C1 (EUR) 194,50 194,28 0,11
KB29 EUROPE D1 (EUR) 108,17 108,05 0,11
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 736,24 730,37 0,80
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 463,39 459,70 0,80
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 464,96 467,13 -0,46
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 690,28 693,51 -0,47

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d1r0rpn

Podziel się opinią

Share
d1r0rpn
d1r0rpn