Trwa ładowanie...
d3bpbba
d3bpbba

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d3bpbba

04.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 3-08 2-08 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,80 16,79 0,06
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,26 14,22 0,28
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,76 15,70 0,38
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,46 7,46 0,00
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,82 12,82 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,04 11,00 0,36
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,22 7,21 0,14
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,18 6,18 0,00
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,19 9,18 0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,42 12,37 0,40
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,71 7,71 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,89 11,89 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,04 10,03 0,10
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,20 8,08 1,49
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,94 7,84 1,28
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,64 4,64 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,55 9,51 0,42
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,79 10,67 1,12
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,33 7,25 1,10
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,30 7,22 1,11
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,34 27,39 -0,18
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 37,09 37,15 -0,16
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,19 26,22 -0,11
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 123,81 125,02 -0,97
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 111,36 111,38 -0,02
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2856,06 2857,87 -0,06
CARS BPH Akcji Sub 302,28 301,85 0,14
CADP BPH Obligacji 1 Sub 241,51 241,52 0,00
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,14 2,14 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 47,31 47,37 -0,13
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 68,16 68,13 0,04
CASK BPH Skarbowy Sub 30,00 30,02 -0,07
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,15 2,15 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,70 15,70 0,00
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,24 12,24 0,00
CASP BPH SFIO Total Profit 1160,17 1157,58 0,22
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 131,72 132,38 -0,50
CUOB FIO AI Obligacji 173,04 173,13 -0,05
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 152,07 152,10 -0,02
CUPA FIO AI Polskich Akcji 371,64 371,49 0,04
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 316,08 316,06 0,01
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 324,68 324,66 0,01
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 340,30 340,27 0,01
DWDP DWS FIO DPW kat A 244,54 244,70 -0,07
DWD2 DWS FIO DPW kat I 246,35 246,51 -0,06
DWD3 DWS FIO DPW kat P 249,54 249,69 -0,06
DWAK DWS FIO Akcji kat A 367,40 367,16 0,07
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 380,73 380,49 0,06
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 399,05 398,80 0,06
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 173,46 173,33 0,08
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 198,98 198,97 0,01
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 199,86 199,86 0,00
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 201,30 201,29 0,00
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,74 21,75 -0,05
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 22,77 22,78 -0,04
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,14 23,15 -0,04
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 158,13 158,13 0,00
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 203,06 202,43 0,31
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 212,82 212,19 0,30
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 226,32 225,68 0,28
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 51,00 51,10 -0,20
DWP1 DWS BRIC akt A 80,25 80,91 -0,82
BRI2 DWS BRIC akt I 80,78 81,44 -0,81
BRI3 DWS BRIC akt P 80,77 81,43 -0,81
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 79,40 79,48 -0,10
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 67,48 68,03 -0,81
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 72,95 72,88 0,10
DWP6 DWS Gotówkowy 112,56 112,55 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 165,82 163,58 1,37
GOL2 DWS Gold kat I 166,78 164,53 1,37
GOL3 DWS Gold kat P 166,93 164,68 1,37
DWP8 DWS Agrobiznes 159,93 159,05 0,55
DWP9 DWS Rosja 149,58 150,09 -0,34
DW01 DWS Turcja 206,11 209,75 -1,74
DW02 DWS Indie i Chiny 190,48 192,98 -1,30
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 147,07 147,98 -0,61
DW04 DWS Ameryka Łacińska 174,57 178,07 -1,97
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 258,18 258,13 0,02
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 249,88 249,86 0,01
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 216,86 217,04 -0,08
INRO ING FIO Rosja EUR 70,07 70,22 -0,21
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 17,57 17,62 -0,27
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 86,91 87,65 -0,84
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 28,83 28,74 0,31
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 213,67 213,70 -0,01
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 220,42 220,46 -0,02
INA2 ING SFIO Akcji 2 289,32 289,17 0,05
ING2 ING SFIO Obligacji 2 193,38 193,51 -0,07
INGC ING Subf. SMS 167,02 167,29 -0,16
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 103,52 103,50 0,02
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 105,90 105,88 0,02
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 121,39 121,47 -0,07
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 114,69 114,72 -0,03
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 117,14 117,17 -0,03
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 86,54 86,57 -0,03
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 69,49 69,69 -0,29
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 70,15 70,68 -0,75
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 70,76 70,95 -0,27
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 133,20 133,12 0,06
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 125,79 124,95 0,67
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 103,95 103,93 0,02
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 112,43 112,52 -0,08
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 105,22 105,44 -0,21
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 105,87 105,83 0,04
ING6 ING Subf Sektora Energii 99,68 100,22 -0,54
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 102,72 103,70 -0,95
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 108,51 109,84 -1,21
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 100,72 101,64 -0,91
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 100,01 100,31 -0,30
IN11 ING Subf Japonia 102,59 101,66 0,91
IN12 ING Subf Nowej Azji 103,32 103,22 0,10
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 102,52 102,77 -0,24
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 102,9 104,20 -1,25
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 114,93 114,89 0,03
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 109,01 108,37 0,59
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 108,31 108,53 -0,20
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 105,35 105,63 -0,27
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 105,07 105,11 -0,04
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 78,3 78,25 0,06
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 175,81 175,90 -0,05
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 168,69 169,06 -0,22
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 146,75 146,91 -0,11
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 188,97 189,05 -0,04
KBPA KBC Portfel Akcyjny 80,74 80,68 0,07
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 121,14 121,41 -0,22
KBPY KBC Portfel Pieniężny 123,11 123,26 -0,12
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 61,40 61,62 -0,36
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 58,99 59,05 -0,10
WAGA KBC GAMMA SFIO 188,57 188,76 -0,10
WABE KBC BETA SFIO 204,60 204,37 0,11
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 66,98 66,81 0,25
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 157,63 157,67 -0,03
EFOA PIONEER Obligacji FIO 297,27 297,84 -0,19
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,53 44,60 -0,16
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 101,64 101,66 -0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 101,82 101,84 -0,02
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 212,16 212,67 -0,24
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 155,62 156,13 -0,33
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,05 10,09 -0,40
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,02 34,11 -0,26
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,30 11,36 -0,53
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,61 37,58 0,08
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,43 9,43 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 31,02 31,01 0,03
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 44,59 44,92 -0,73
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 49,33 49,87 -1,08
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,48 30,80 -1,04
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 53,14 53,67 -0,99
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,03 13,04 -0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,46 10,46 0,00
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,72 9,72 0,00
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,04 10,04 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,71 11,71 0,00
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,69 10,69 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,28 10,29 -0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,77 12,77 0,00
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,64 11,57 0,61
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,60 8,63 -0,35
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,37 6,37 0,00
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,22 8,18 0,49
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,25 7,19 0,83
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,71 12,76 -0,39
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,11 8,04 0,87
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,20 10,20 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,73 11,68 0,43
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,52 12,50 0,16
PITP PIONEER SFIO TP 22,32 22,32 0,00
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 121,72 121,72 0,00
PKCZ PKO Zrównoważony 113,69 113,69 0,00
PKCA PKO Akcji 293,01 293,01 0,00
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,59 109,67 -0,07
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 115,82 115,89 -0,06
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 109,76 109,73 0,03
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 73,28 71,32 2,75
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,31 23,39 3,93
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,38 17,90 2,68
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 80,48 80,46 0,02
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,70 26,39 1,17
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,18 20,19 -0,05
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 87,98 87,89 0,10
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 123,51 123,60 -0,07
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 127,29 127,29 0,00
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,98 122,96 0,02
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,96 110,94 0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 138,13 138,26 -0,09
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 100,56 100,57 -0,01
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 236,79 236,70 0,04
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 327,44 327,22 0,07
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 197,34 197,59 -0,13
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 161,48 161,64 -0,10
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 128,53 128,63 -0,08
NOAA Noble Fund Akcji 110,40 110,44 -0,04
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 65,55 65,75 -0,30
NOGR Noble Fund Global Return 122,49 122,99 -0,41
NOMA Noble Fund Mieszany 115,41 115,41 0,00
NOSA Noble Fund Skarbowy 116,63 116,72 -0,08
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 111,52 111,70 -0,16
NOTI Noble Fund Timingowy 122,42 122,26 0,13
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 113,14 113,15 -0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 110,84 110,79 0,05
QUAG QUERCUS Agresywny 131,74 131,92 -0,14
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 137,41 138,45 -0,75
QURO QUERCUS Rosja 98,07 99,60 -1,54
QUSH QUERCUS short 92,43 92,28 0,16
QULE QUERCUS lev 119,72 120,07 -0,29
SYMBOL FUNDUSZ 04-08 03-08 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 227,93 228,42 -0,21
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 189,24 189,49 -0,13
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 205,49 205,78 -0,14
KHPŁ Korporacyjny SFIO 137653,48 137586,98 0,05
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 254,00 254,31 -0,12
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 259,04 259,56 -0,20
UNIA UniKORONA Akcje Sub 173,77 174,23 -0,26
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 203,88 204,09 -0,10
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 204,19 204,57 -0,19
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 2-08 30-07 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 310,15 311,79 -0,53
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1840,92 1840,28 0,03
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 422,08 421,93 0,04
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 765,24 769,26 -0,52
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1601,54 1591,84 0,61
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 644,83 640,92 0,61
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 667,78 667,43 0,05
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 390,34 390,13 0,05
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 873,46 870,71 0,32
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 492,63 491,08 0,32
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 623,70 621,64 0,33
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 537,31 535,53 0,33
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 813,17 810,39 0,34
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 641,18 638,99 0,34
KB28 EUROPE C1 (EUR) 212,94 212,60 0,16
KB29 EUROPE D1 (EUR) 113,14 112,96 0,16
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 850,71 852,48 -0,21
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 509,21 510,27 -0,21
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 507,04 504,89 0,43
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 801,67 798,28 0,42

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/mln

d3bpbba

Podziel się opinią

Share
d3bpbba
d3bpbba