Trwa ładowanie...
d2g114k
d2g114k

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d2g114k

12.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 11-07 8-07 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 18,15 18,43 -1,52
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,92 15,01 -0,60
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,64 16,66 -0,12
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 8,01 8,09 -0,99
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,52 13,52 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,76 11,87 -0,93
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,70 7,78 -1,03
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,70 6,80 -1,47
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,64 9,70 -0,62
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,95 12,95 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,18 8,24 -0,73
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,42 12,42 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,70 10,84 -1,29
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,32 8,25 0,85
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 8,30 8,26 0,48
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,79 4,84 -1,03
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 8,72 8,55 1,99
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,10 10,96 1,28
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,78 7,74 0,52
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,81 7,76 0,64
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 137,81 137,84 -0,02
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 132,38 132,78 -0,30
ALAK Allianz Akcji FIO 174,79 176,78 -1,13
ALPI Allianz Pieniężny FIO 128,04 127,97 0,05
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 112,44 112,40 0,04
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 115,98 116,29 -0,27
ALBU Allianz Selektywny FIO 91,43 91,95 -0,57
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 117,54 118,36 -0,69
ALPL Allianz Akcji Plus 109,37 110,58 -1,09
ALBR Allianz BRIC EUR 64,32 64,55 -0,36
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 74,96 75,20 -0,32
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 115,27 116,25 -0,84
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 105,93 107,00 -1,00
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,29 27,52 -0,84
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 37,00 37,42 -1,12
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,98 27,13 -0,55
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 129,12 128,63 0,38
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 115,12 115,11 0,01
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2891,77 2910,03 -0,63
CARS BPH Akcji Sub 308,07 312,69 -1,48
CADP BPH Obligacji 1 Sub 245,43 246,30 -0,35
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,17 2,19 -0,91
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 46,80 47,45 -1,37
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 70,42 70,48 -0,09
CASK BPH Skarbowy Sub 30,91 30,91 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,84 1,86 -1,08
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,99 16,10 -0,68
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,07 12,02 0,42
CASP BPH SFIO Total Profit 1203,89 1213,52 -0,79
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 161,47 162,67 -0,74
CUOB FIO AI Obligacji 181,34 181,71 -0,20
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 160,72 161,57 -0,53
CUPA FIO AI Polskich Akcji 409,10 415,61 -1,57
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 331,14 335,12 -1,19
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 341,50 345,46 -1,15
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 361,66 365,57 -1,07
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 253,23 253,72 -0,19
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 255,26 255,74 -0,19
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 259,84 260,31 -0,18
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 396,32 403,19 -1,70
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 412,33 419,18 -1,63
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 434,71 441,51 -1,54
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 180,97 184,14 -1,72
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 204,93 204,88 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 205,99 205,94 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 208,18 208,12 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,40 22,55 -0,67
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,67 23,81 -0,59
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 24,20 24,34 -0,58
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 196,95 199,65 -1,35
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 208,05 210,74 -1,28
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 223,72 226,38 -1,18
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 48,76 48,91 -0,31
DWP1 INVESTOR BRIC akt A 75,67 75,85 -0,24
BRI2 INVESTOR BRIC akt I 76,83 77,00 -0,22
BRI3 INVESTOR BRIC akt P 77,68 77,85 -0,22
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 69,28 69,79 -0,73
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 64,37 64,37 0,00
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 64,02 64,81 -1,22
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 115,85 115,82 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 191,19 188,80 1,27
GOL2 INVESTOR Gold kat I 193,55 191,15 1,26
GOL3 INVESTOR Gold kat P 195,72 193,29 1,26
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 180,92 178,23 1,51
DWP9 INVESTOR Rosja 173,57 170,57 1,76
DW01 INVESTOR Turcja 176,52 175,77 0,43
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 178,68 177,80 0,49
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 142,92 143,14 -0,15
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 166,55 165,37 0,71
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 84,53 83,85 0,81
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 30,06 30,49 -1,40
INRO ING FIO Rosja EUR 19,25 19,33 -0,40
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 76,50 76,04 0,60
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 281,49 286,08 -1,60
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 342,75 348,27 -1,58
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 227,28 227,30 -0,01
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 225,57 226,32 -0,33
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 236,55 237,32 -0,32
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 103,98 104,63 -0,62
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 88,05 89,75 -1,89
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 224,71 226,52 -0,80
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 249,89 251,88 -0,79
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 232,85 234,71 -0,79
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 265,27 268,13 -1,07
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 320,72 324,14 -1,06
INGC ING Subf. SMS 166,12 168,05 -1,15
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 58,95 59,89 -1,57
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 60,51 61,57 -1,72
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 134,25 134,93 -0,50
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 63,23 63,87 -1,00
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 106,63 109,47 -2,59
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 107,20 110,05 -2,59
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 107,14 108,60 -1,34
IN16 ING Globalny Długu Korp 120,15 121,69 -1,27
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 120,55 122,08 -1,25
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 117,36 117,54 -0,15
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 118 118,17 -0,14
IN21 ING Globalnych Możliwości 104,91 105,25 -0,32
IN11 ING Japonia 101,92 103,25 -1,29
IN12 ING Nowej Azji 117,3 119,69 -2,00
IN28 ING Nowej Azji kat E 117,93 120,32 -1,99
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 123,97 125,42 -1,16
IN13 ING Rynków Wschodzących 113,43 115,67 -1,94
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 114,05 116,28 -1,92
ING9 ING Sekt. Biotechnologii 109,61 108,90 0,65
ING6 ING Sektora Energii 112,52 115,61 -2,67
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 109,79 108,70 1,00
ING7 ING Sekt. Użyteczności Publi. 99,09 97,98 1,13
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 117,36 116,01 1,16
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 120,63 122,37 -1,42
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 111,83 113,78 -1,71
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 109,60 110,81 -1,09
INA2 ING SFIO Akcji 2 316,90 320,79 -1,21
ING2 ING SFIO Obligacji 2 203,51 204,13 -0,30
WABE KBC BETA SFIO 224,68 228,18 -1,53
WAGA KBC GAMMA SFIO 197,67 197,61 0,03
KBPA KBC Portfel Akcyjny 88,30 89,89 -1,77
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 127,31 127,28 0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 129,63 129,59 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 68,45 69,39 -1,35
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 63,67 64,50 -1,29
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 63,67 64,50 -1,29
KBCA KBC Akcyjny 85,87 87,27 -1,60
KBAK KBC Aktywny 187,52 189,36 -0,97
WPDF KBC Papierów Dłużnych 176,56 176,53 0,02
KBPI KBC Pieniężny 154,14 154,10 0,03
W3FF KBC Stabilny 198,70 200,06 -0,68
KB60 KBC Globalny Akcyjny 98,16 96,84 1,36
KB62 KBC Globalny Stabilny 101,03 100,55 0,48
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 67,67 68,58 -1,33
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 163,78 163,76 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,33 13,34 -0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 47,14 47,21 -0,15
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 107,16 107,14 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 108,17 108,25 -0,07
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 210,12 212,27 -1,01
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 150,20 152,49 -1,50
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,66 9,82 -1,63
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 32,21 32,81 -1,83
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,48 10,61 -1,23
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,52 10,67 -1,41
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,57 37,20 0,99
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,45 9,45 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,85 33,11 -0,79
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 44,27 43,33 2,17
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 50,89 49,85 2,09
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 31,63 31,30 1,05
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 58,17 58,02 0,26
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,47 10,55 -0,76
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,47 12,56 -0,72
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,33 11,43 -0,87
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,78 10,85 -0,65
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,04 10,13 -0,89
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,18 10,21 -0,29
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,63 13,77 -1,02
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,67 12,72 -0,39
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,26 9,43 -1,80
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,50 7,66 -2,09
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,85 8,96 -1,23
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,88 7,92 -0,51
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,08 14,11 -0,21
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,35 9,28 0,75
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,51 10,51 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 13,10 13,15 -0,38
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,19 13,19 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 23,54 23,71 -0,72
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 126,77 127,56 -0,62
PKCZ PKO Zrównoważony 118,18 119,36 -0,99
PKCA PKO Akcji 309,20 313,28 -1,30
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 116,26 116,57 -0,27
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 120,62 121,52 -0,74
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 115,25 117,04 -1,53
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 98,20 98,31 -0,11
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 34,92 35,74 -2,29
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 24,71 24,99 -1,12
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 107,63 107,29 0,32
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 38,27 39,01 -1,90
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,08 27,27 -0,70
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 102,95 104,05 -1,06
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 131,53 131,49 0,03
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 97,05 98,47 -1,44
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 127,92 128,95 -0,80
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 105,07 105,07 0,00
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 144,90 144,93 -0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 127,03 127,61 -0,45
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,66 111,01 -0,32
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 248,32 249,13 -0,33
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 361,32 365,95 -1,27
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 118,35 118,33 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 116,22 116,73 -0,44
QUAG QUERCUS Agresywny 139,86 141,43 -1,11
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 119,11 119,81 -0,58
QURO QUERCUS Rosja 110,71 110,37 0,31
QULE QUERCUS lev 135,72 139,25 -2,54
QUSH QUERCUS short 84,32 83,27 1,26
KB41 KBC Roczna Premia II FIZ (5) 95,52 95,94 -0,44
KB42 KBC Dobry Bonus FIZ (5) 99,30 100,45 -1,14
KB44 KBC KLIK POLSKA FIZ (5) 114,30 112,86 1,28
KB43 KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) 123,96 127,56 -2,82
KBCD KBC Dalekowschodni FIZ (5) 99,95 101,04 -1,08
KBAT KBC Atlantycki FIZ (5) 99,46 99,43 0,03
KBDO KBC Dolar FIZ (5) 345,35 333,93 3,42
KBE3 KBC ELITA II FIZ (5) 97,38 96,77 0,63
KBCP KBC PLUS FIZ (5) 99,24 99,07 0,17
KBŚN KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) 96,20 96,15 0,05
KBCF KBC Finansowy FIZ (5) 99,19 99,11 0,08
KBEU KBC Europejski FIZ (5) 97,75 97,75 0,00
KBK4 KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) 93,72 93,26 0,49
KBI2 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) 92,89 92,53 0,39
KBRA KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) 94,78 94,74 0,04
KBBR KBC BRIC FIZ (5) 99,35 99,93 -0,58
KBNE KBC Nowa Europa FIZ (5) 92,68 92,37 0,34
KB5P KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) 91,74 90,73 1,11
KB12 KBC POLSKA 2012 FIZ (5) 95,53 95,65 -0,13
KBIS KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) 101,73 102,90 -1,14
KBEX KBC Extra Profit FIZ (5) 89,25 93,07 -4,10
KBB2 KBC BRIC II FIZ (5) 96,97 97,51 -0,55
KB34 KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) 83,23 84,57 -1,58
KBPP KBC PREMIA PLUS FIZ (5) 113,68 114,49 -0,71
KB36 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) 136,38 139,28 -2,08
KB46 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) 97,64 99,02 -1,39
KB37 KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) 106,50 106,49 0,01
KB38 KBC Roczna Premia FIZ (5) 94,19 94,19 0,00
KB48 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) 103,37 104,98 -1,53
KBPJ KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) 108,58 109,22 -0,59
KB57 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) 99,03 99,13 -0,10
KB61 KBC Progresja FIZ (5) 99,84 100,70 -0,85
KB52 KBC KUPON JUMPER FIZ (5) 113,70 113,06 0,57
KB62 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) 100,00
SYMBOL FUNDUSZ: 12-07 11-07 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 244,30 249,81 -2,21
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 200,00 200,28 -0,14
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 215,47 218,85 -1,54
KHPŁ Korporacyjny SFIO 140547,79 140531,20 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 266,90 268,50 -0,60
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 275,22 278,78 -1,28
UNIA UniKORONA Akcje Sub 188,65 192,12 -1,81
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 213,50 216,24 -1,27
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 222,38 228,08 -2,50
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 8-07 7-07 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 293,69 291,29 0,82
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1890,47 1887,10 0,18
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 410,86 410,13 0,18
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 742,92 737,00 0,80
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1699,62 1698,23 0,08
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 642,42 641,90 0,08
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 677,57 674,95 0,39
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 379,15 377,68 0,39
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 886,51 885,95 0,06
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 478,87 478,56 0,06
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 628,62 626,25 0,38
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 531,25 529,25 0,38
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 804,85 803,98 0,11
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 623,39 622,71 0,11
KB28 EUROPE KAP (EUR) 208,00 206,61 0,67
KB29 EUROPE DIV (EUR) 105,82 105,12 0,67
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 885,85 880,32 0,63
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 507,89 504,72 0,63
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 812,39 814,45 -0,25
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 487,08 488,31 -0,25

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d2g114k

Podziel się opinią

Share
d2g114k
d2g114k