Trwa ładowanie...
d45iqfh

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d45iqfh

21.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 18-10 17-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,20 17,27 -0,41
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 16,08 16,07 0,06
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,78 18,73 0,27
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,78 7,79 -0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,21 15,20 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,26 11,19 0,63
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,35 8,48 -1,53
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,63 6,67 -0,60
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,69 9,69 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,61 14,58 0,21
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,87 7,83 0,51
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,51 13,50 0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,99 8,92 0,78
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,16 8,10 0,74
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,59 7,52 0,93
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,57 5,54 0,54
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,98 9,99 -0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,11 12,09 0,17
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,18 8,10 0,99
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,22 8,14 0,98
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,20 152,02 0,12
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,88 129,78 0,08
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 170,89 171,14 -0,15
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 141,87 141,83 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 127,59 127,42 0,13
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 112,50 112,60 -0,09
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 93,98 93,92 0,06
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 135,66 136,55 -0,65
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 103,99 103,88 0,11
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,79 28,72 0,24
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 34,70 34,61 0,26
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,67 29,59 0,27
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 368,27 368,01 0,07
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 384,65 384,38 0,07
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 423,97 423,64 0,08
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,50 286,26 0,08
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 289,13 288,88 0,09
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 297,64 297,38 0,09
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 384,20 382,74 0,38
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 407,92 406,36 0,38
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 448,84 447,10 0,39
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 193,77 193,55 0,11
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 223,55 223,57 -0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 225,11 225,13 -0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 229,39 229,41 -0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 25,45 25,43 0,08
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 27,45 27,44 0,04
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 28,73 28,72 0,03
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 245,86 245,54 0,13
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 264,01 263,67 0,13
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 294,62 294,22 0,14
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 51,47 51,24 0,45
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 63,96 63,21 1,19
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 66,24 65,46 1,19
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 69,83 69,00 1,20
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 60,66 60,10 0,93
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 59,84 59,27 0,96
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 63,02 62,96 0,10
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,86 124,85 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 144,64 146,15 -1,03
GOL2 INVESTOR Gold kat I 149,24 150,80 -1,03
GOL3 INVESTOR Gold kat P 157,41 159,04 -1,02
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 185,48 183,87 0,88
DWP9 INVESTOR Rosja 151,09 148,25 1,92
DW01 INVESTOR Turcja 194,05 193,05 0,52
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 165,39 164,46 0,57
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 141,72 140,59 0,80
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 157,54 156,99 0,35
WABE KBC BETA SFIO 218,60 218,28 0,15
WAGA KBC GAMMA SFIO 220,08 219,99 0,04
KBDL KBC DELTA SFIO 117,80 117,68 0,10
KBPA KBC Portfel Akcyjny 85,37 85,74 -0,43
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,22 148,15 0,05
KBPY KBC Portfel Pieniężny 144,40 144,26 0,10
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 80,84 82,57 -2,10
KBCA KBC Akcyjny 89,97 90,62 -0,72
KBAK KBC Aktywny 204,58 205,44 -0,42
WPDF KBC Papierów Dłużnych 202,22 201,96 0,13
KBPI KBC Pieniężny 168,58 168,43 0,09
W3FF KBC Stabilny 229,89 230,70 -0,35
KB60 KBC Globalny Akcyjny 110,03 110,26 -0,21
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 115,20 116,27 -0,92
KB62 KBC Globalny Stabilny 114,99 114,89 0,09
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 82,16 83,12 -1,15
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 79,74 79,23 0,64
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 179,14 179,13 0,01
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,07 10,07 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,90 52,84 0,11
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,45 124,33 0,10
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,56 10,54 0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 197,51 197,55 -0,02
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 12,00 11,97 0,25
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 126,70 127,14 -0,35
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 24,97 25,07 -0,40
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,12 11,14 -0,18
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,30 11,27 0,27
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,65 9,79 -1,43
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,67 17,84 -0,95
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,85 42,76 0,21
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,26 10,24 0,20
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 42,11 41,59 1,25
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 59,26 59,35 -0,15
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,80 38,76 0,10
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 75,08 74,79 0,39
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,13 11,11 0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,48 12,46 0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,90 10,88 0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,12 11,11 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,06 10,05 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,25 10,26 -0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,57 11,52 0,43
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,34 10,32 0,19
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,85 14,78 0,47
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,74 13,70 0,29
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,29 8,22 0,85
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,51 9,42 0,96
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,55 8,51 0,47
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 7,36 7,41 -0,67
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,31 16,29 0,12
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,56 7,56 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,48 11,48 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,11 16,05 0,37
PITP PIONEER SFIO TP 26,24 26,20 0,15
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 142,25 141,93 0,23
PKCZ PKO Zrównoważony 124,92 124,57 0,28
PKCA PKO Akcji 329,69 328,03 0,51
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 142,46 142,07 0,27
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 133,72 133,37 0,26
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 117,90 117,61 0,25
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 55,21 55,26 -0,09
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 52,97 52,59 0,72
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 82,90 82,91 -0,01
PZBI PZU SEJF+ 58,97 58,93 0,07
SUBE SUPERFUND B EURO 186,88 184,18 1,47
SUPB SUPERFUND B 780,58 768,72 1,54
SUBD SUPERFUND B USD 255,88 251,01 1,94
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 196,70 194,99 0,88
SUAL SUPERFUND AKCJI 821,59 813,85 0,95
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 269,32 265,75 1,34
SUCE SUPERFUND C EURO 161,67 158,48 2,01
SUPC SUPERFUND C 675,27 661,46 2,09
SUCD SUPERFUND C USD 221,36 215,99 2,49
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 150,30 144,88 3,74
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 627,79 604,68 3,82
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 205,79 197,45 4,22
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 334,84 334,92 -0,02
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1398,61 1397,88 0,05
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 458,47 456,45 0,44
SUAE SUPERFUND RED EURO 185,29 182,22 1,68
SUPA SUPERFUND RED 773,92 760,55 1,76
SUAD SUPERFUND RED USD 253,69 248,34 2,15
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 16,96 16,73 1,37
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 70,86 69,81 1,50
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,23 22,80 1,89
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,70 16,46 1,46
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 69,77 68,68 1,59
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,87 22,43 1,96
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,56 16,31 1,53
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 69,18 68,09 1,60
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,68 22,23 2,02
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,44 16,19 1,54
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 68,65 67,57 1,60
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,50 22,06 1,99
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,01 18,71 1,60
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 79,39 78,10 1,65
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,02 25,50 2,04
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 143,68 143,67 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 98,21 97,51 0,72
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,59 114,78 -0,17
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,68 117,59 0,08
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 102,56 102,77 -0,20
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 115,18 115,12 0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 162,87 162,78 0,06
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 136,38 136,21 0,12
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 135,96 134,83 0,84
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 136,06 135,51 0,41
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 262,15 260,60 0,59
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 405,05 402,41 0,66
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 218,73 218,25 0,22
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 169,63 169,42 0,12
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 143,13 143,05 0,06
NOAA Noble Fund Akcji 133,62 133,51 0,08
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 95,46 95,92 -0,48
NOGR Noble Fund Global Return 113,73 113,37 0,32
NOMA Noble Fund Mieszany 151,26 150,98 0,19
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,27 130,23 0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 131,83 131,78 0,04
NOTI Noble Fund Timingowy 147,48 147,00 0,33
NOAF Noble Fund Africa 65,36 65,21 0,23
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 131,05 131,04 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 141,16 141,25 -0,06
QUAG QUERCUS Agresywny 177,20 177,82 -0,35
QUBT QUERCUS Turcja 113,76 113,77 -0,01
QURO QUERCUS Rosja 97,10 96,31 0,82
QULE QUERCUS lev 103,09 102,26 0,81
QUSH QUERCUS short 81,59 81,92 -0,40
QUGL QUERCUS Gold lev 60,09 60,55 -0,76
QUOS QUERCUS Oil short 86,65 86,87 -0,25
QUWL QUERCUS Wheat lev 106,07 100,48 5,56
SYMBOL FUNDUSZ: 21-10 18-10 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 220,26 216,91 1,54
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,79 214,86 -0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 200,14 197,82 1,17
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 311,20 311,39 -0,06
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 309,59 306,44 1,03
UNIA UniKORONA Akcje Sub 208,63 205,24 1,65
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 133,87 133,68 0,14
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 77,87 77,48 0,50
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 17-10 16-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 291,22 291,66 -0,15
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1944,63 1950,66 -0,31
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 371,07 372,22 -0,31
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 801,52 802,82 -0,16
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1964,26 1953,16 0,57
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 629,70 626,14 0,57
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 776,03 773,90 0,28
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 386,76 385,70 0,27
KB90 CORPORATES EURO KAP (PLN) 100,00 100,00 0,00
KB22 EUROPE Ex-EMU (EUR) 916,64 912,48 0,46
KB23 EUROPE Ex-EMU (EUR) 450,39 448,35 0,46
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 696,93 701,99 -0,72
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 555,23 559,26 -0,72
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 883,43 882,35 0,12
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 650,72 649,92 0,12
KB28 EUROPE KAP (EUR) 238,54 237,76 0,33
KB29 EUROPE DIV (EUR) 110,75 110,38 0,34
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 965,73 961,23 0,47
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 497,90 495,58 0,47
KB91 CORPORATE USD KAP (PLN)) 100,00 100,00 0,00
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 872,92 872,69 0,03
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 455,45 455,33 0,03

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d45iqfh

Podziel się opinią

Share
d45iqfh
d45iqfh