Trwa ładowanie...
d17wbg5

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d17wbg5

06.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 5-11 2-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,23 15,20 0,20
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,05 15,03 0,13
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 18,22 18,18 0,22
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,35 7,34 0,14
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,66 14,64 0,14
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,21 11,17 0,36
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,44 6,40 0,63
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,67 5,66 0,18
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,55 9,54 0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,13 14,10 0,21
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,29 6,29 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,11 13,10 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,95 8,91 0,45
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,60 7,62 -0,26
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,44 7,46 -0,27
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 5,01 5,03 -0,40
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,26 10,18 0,79
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,09 12,10 -0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,75 6,76 -0,15
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,78 6,79 -0,15
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 146,97 146,66 0,21
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,48 127,28 0,16
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 154,72 154,51 0,14
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 136,57 136,48 0,07
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 123,23 122,94 0,24
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 120,71 120,52 0,16
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 78,93 78,99 -0,08
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 93,79 93,61 0,19
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 90,52 90,47 0,06
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,74 26,64 0,38
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,77 31,63 0,44
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,89 27,79 0,36
CUOB Aviva Investors Obligacji 204,79 204,34 0,22
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 161,63 161,39 0,15
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 368,45 367,60 0,23
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 313,84 313,56 0,09
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 326,32 326,03 0,09
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 353,74 353,39 0,10
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 275,86 275,25 0,22
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 278,20 277,59 0,22
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 284,90 284,28 0,22
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 346,42 346,61 -0,05
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 365,43 365,60 -0,05
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 395,13 395,24 -0,03
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 152,98 153,35 -0,24
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 216,10 216,01 0,04
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 217,43 217,34 0,04
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 220,75 220,66 0,04
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,77 22,76 0,04
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 24,34 24,32 0,08
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 25,25 25,23 0,08
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 171,31 171,00 0,18
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 183,71 183,39 0,17
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 202,86 202,51 0,17
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 41,01 40,82 0,47
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 67,28 66,77 0,76
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 69,13 68,61 0,76
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 71,47 70,94 0,75
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 56,30 56,54 -0,42
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 53,18 53,16 0,04
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 52,60 52,77 -0,32
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 121,63 121,59 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 211,87 211,31 0,27
GOL2 INVESTOR Gold kat I 216,45 215,88 0,26
GOL3 INVESTOR Gold kat P 223,26 222,65 0,27
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 191,11 190,04 0,56
DWP9 INVESTOR Rosja 148,08 148,03 0,03
DW01 INVESTOR Turcja 208,00 201,47 3,24
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 171,86 171,43 0,25
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 144,14 143,11 0,72
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 170,60 168,07 1,51
WABE KBC BETA SFIO 200,78 200,91 -0,06
WAGA KBC GAMMA SFIO 212,13 211,95 0,08
KBDL KBC DELTA SFIO 112,63 112,16 0,42
KBPA KBC Portfel Akcyjny 73,08 73,16 -0,11
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 141,09 140,60 0,35
KBPY KBC Portfel Pieniężny 139,01 138,84 0,12
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 58,21 58,12 0,15
KBCA KBC Akcyjny 73,71 73,64 0,10
KBAK KBC Aktywny 182,43 182,22 0,12
WPDF KBC Papierów Dłużnych 195,68 194,91 0,40
KBPI KBC Pieniężny 162,13 161,93 0,12
W3FF KBC Stabilny 207,94 207,55 0,19
KB60 KBC Globalny Akcyjny 103,33 102,04 1,26
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 105,28 104,83 0,43
KB62 KBC Globalny Stabilny 110,18 109,35 0,76
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 55,91 55,84 0,13
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 55,81 55,97 -0,29
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 173,33 173,23 0,06
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,83 13,82 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 51,42 51,29 0,25
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 113,13 113,08 0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 119,74 119,46 0,23
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,21 10,19 0,20
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 184,88 184,42 0,25
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,40 10,39 0,10
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 113,26 112,87 0,35
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,04 6,04 0,00
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,83 21,77 0,28
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,19 9,18 0,11
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,68 10,68 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,84 6,82 0,29
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 12,69 12,69 0,00
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,49 41,43 0,14
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,07 10,06 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 35,01 35,18 -0,48
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,53 61,06 0,77
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,52 36,22 0,83
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 66,15 65,54 0,93
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,78 10,76 0,19
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,21 12,20 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,98 10,98 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,81 10,80 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,76 9,75 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,06 10,04 0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,61 10,58 0,28
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,08 10,07 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,89 13,91 -0,14
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,19 12,19 0,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,70 7,72 -0,26
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,67 7,69 -0,26
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,58 7,60 -0,26
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,13 7,08 0,71
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,50 15,49 0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,72 8,85 -1,47
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,13 11,13 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,78 14,76 0,14
PITP PIONEER SFIO TP 23,94 23,89 0,21
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 132,14 131,97 0,13
PKCZ PKO Zrównoważony 114,81 114,71 0,09
PKCA PKO Akcji 281,09 281,11 -0,01
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 137,07 136,54 0,39
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 122,16 121,85 0,25
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 98,14 98,10 0,04
SUPA SUPERFUND A 727,64 713,69 1,95
SUAD SUPERFUND A USD 225,90 223,27 1,18
SUAE SUPERFUND A EURO 176,56 173,36 1,85
SUPB SUPERFUND B 795,25 776,02 2,48
SUBD SUPERFUND B USD 246,89 242,77 1,70
SUBE SUPERFUND B EURO 192,96 188,50 2,37
SUPC SUPERFUND C 691,34 668,88 3,36
SUCD SUPERFUND C USD 214,63 209,25 2,57
SUCE SUPERFUND C EURO 167,75 162,47 3,25
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 810,27 816,33 -0,74
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 251,55 255,38 -1,50
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 196,61 198,29 -0,85
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1329,28 1328,02 0,09
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 412,68 415,46 -0,67
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 322,54 322,58 -0,01
SUAL SUPERFUND AKCJI 661,46 657,77 0,56
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 205,35 205,78 -0,21
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 160,50 159,77 0,46
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 70,71 70,47 0,34
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 21,95 22,05 -0,45
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,16 17,12 0,23
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 68,63 68,38 0,37
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 21,31 21,39 -0,37
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,65 16,61 0,24
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 69,76 69,50 0,37
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 21,66 21,74 -0,37
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,93 16,88 0,30
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 69,09 68,84 0,36
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 21,45 21,54 -0,42
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,76 16,72 0,24
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 79,64 77,63 2,59
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 24,72 24,29 1,77
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,32 18,86 2,44
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 93,08 92,97 0,12
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 139,46 139,42 0,03
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 84,17 84,06 0,13
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 109,85 109,78 0,06
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 109,04 108,93 0,10
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 158,44 158,38 0,04
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 128,93 128,78 0,12
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 114,34 114,23 0,10
SKAA SKARBIEC Akcja 259,82 260,06 -0,09
SKAK SKARBIEC Kasa 309,76 309,65 0,04
SKAW SKARBIEC Waga 260,36 260,38 -0,01
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 112,90 112,96 -0,05
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 126,40 126,23 0,13
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 225,98 225,92 0,03
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 324,83 324,88 -0,02
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 186,10 186,03 0,04
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 157,63 157,66 -0,02
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 133,79 133,72 0,05
NOAA Noble Fund Akcji 116,48 116,08 0,34
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 65,49 65,48 0,02
NOGR Noble Fund Global Return 114,23 113,40 0,73
NOMA Noble Fund Mieszany 120,70 120,44 0,22
NOSA Noble Fund Skarbowy 126,89 126,80 0,07
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 116,44 116,87 -0,37
NOTI Noble Fund Timingowy 127,51 127,55 -0,03
NOAF Noble Fund Africa 82,38 81,23 1,42
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 126,01 125,98 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 119,56 119,52 0,03
QUAG QUERCUS Agresywny 136,12 135,72 0,29
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 123,47 121,02 2,02
QURO QUERCUS Rosja 92,14 92,12 0,02
QULE QUERCUS lev 92,75 92,06 0,75
QUSH QUERCUS short 91,02 91,38 -0,39
QUGL QUERCUS Gold lev 109,14 108,09 0,97
QUGS QUERCUS Gold short 94,24 94,64 -0,42
QUOL QUERCUS Oil lev 76,63 74,92 2,28
QUOS QUERCUS Oil short 106,33 107,30 -0,90
QUWL QUERCUS Wheat lev 186,30 183,84 1,34
QUWS QUERCUS Wheat short 70,37 70,72 -0,49
SYMBOL FUNDUSZ: 06-11 05-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 201,84 200,71 0,56
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 207,06 208,97 -0,91
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 188,67 188,47 0,11
KHPŁ Korporacyjny SFIO 148821,59 148835,50 -0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 303,71 302,96 0,25
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 276,29 275,70 0,21
UNIA UniKORONA Akcje Sub 175,54 174,98 0,32
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 143,87 143,58 0,20
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 94,64 93,89 0,80
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 2-11 31-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 315,19 314,12 0,34
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2059,89 2042,45 0,85
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 408,57 405,11 0,85
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 846,13 843,32 0,33
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2049,44 2050,66 -0,06
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 691,12 691,53 -0,06
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 743,22 741,19 0,27
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 380,97 379,93 0,27
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 967,65 963,97 0,38
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 485,68 483,84 0,38
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 665,64 658,21 1,13
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 540,80 534,77 1,13
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 871,82 868,71 0,36
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 648,68 646,37 0,36
KB28 EUROPE KAP (EUR) 236,70 236,22 0,20
KB29 EUROPE DIV (EUR) 112,87 112,64 0,20
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 980,56 981,63 -0,11
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 520,89 521,46 -0,11
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 887,04 879,36 0,87
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 483,44 479,25 0,87

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d17wbg5

Podziel się opinią

Share
d17wbg5
d17wbg5